Aleksandra Herbeć

Aleksandra Herbec zdjecieAleksandra Herbeć, MSc, MA (Hons) – psycholog, specjalizująca się w problematyce zdrowia, medycyny behawioralnej i zachowań zdrowotnych, nowych technologii w profilaktyce zdrowotnej, a także zdrowiu publicznym, przede wszystkim tobacco control. Absolwentka psychologii zdrowia na University College London (UCL), wcześniej studentka na wydziałach psychologii University of Glasgow oraz University of California, Berkeley. Obecnie doktorantka i stypendystka British Heart Foundation na wydziale Epidemiologii i Zdrowia Publicznego na UCL gdzie pracuje w zespole Profesora Roberta West. Specjalizuje się w tworzeniu i ewaluacji innowacyjnych interwencji do zmiany zachowania. Glówne projekty to m.in. internetowa interwencja wspierająca rzucanie palenia w ciąży (MumsQuit), a także aplikacje na smartfony do rzucania palenia, i do stosowania nikotynowej terapii zastępczej. Od 2009 związana z Fundacją „Promocja Zdrowia” prowadzoną przez Profesora Witolda Zatońskiego, gdzie prowadzi m.in. część nowego ogólnopolskiego programu „Rzuć Palenie w Swojej Aptece”. Obecnie pracuje także w oddziale Bupa Digital w Londynie, gdzie kieruje pracą nad stworzeniem i kliniczną ewaluacją nowej globalnej platformy do rzucania palenia – BupaQuit.

Print Friendly