Prof. Marek Gzik

DSC_3523bProf. nadzw. dr hab. inż. Marek Gzik – Dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej oraz Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy z Przemysłem Politechniki Śląskiej. Od 2011 roku jest kierownikiem Katedry Biomechatroniki. Pełni również funkcję przewodniczącego Komisji ds. Gospodarki i Innowacji Sejmiku Województwa Śląskiego.
Zainteresowania naukowe prof. Marka Gzika koncentrują się wokół zagadnień biomechaniki kręgosłupa, inżynierskiego wspomagania neurochirurgii oraz ortopedii, jak również projektowania biomechatronicznych urządzeń rehabilitacyjnych i sportowych. Jest autorem i współautorem czterech monografii oraz ponad 170 publikacji w tym również w renomowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym. Brał udział w pracach ponad 30 projektów badawczych, siedmiu z nich był kierownikiem w tym jeden dla Sultan Bin Abdulaziz Al-Saud Foundation z Arabii Saudyjskiej. Uczestniczy w pracach komitetów naukowych instytucji badawczo rozwojowych, konferencji naukowych, jest również jest Członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Biomechaniki.
W swojej karierze zawodowej wielokrotnie dawał wyraz zainteresowania przedsiębiorczością akademicką oraz inicjatywami o charakterze gospodarczym. Był laureatem I oraz III nagrody w konkursie „Mój Pomysł na Biznes”. W Śląskim Centrum Zaawansowanych Technologii był odpowiedzialny za Zespół ds. Szkoleń i Transferu Technologii. Uczestniczył w pracach dotyczących Jednostki Zarządzającej Regionalnym Systemem Innowacji w województwie śląskim oraz w dwóch projektach o charakterze Foresight. Recenzował projekty w programie Innowacyjna Gospodarka. W dorobku posiada trzy patenty.

Print Friendly