Prof. Mariusz Gąsior

20e40412027f55c306a5456c7de38ef36cfa7208!14759355

Prof. dr hab. n. med. Mariusz Gąsior – lekarz, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog. Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach (1988) oraz Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej (2002). Od początku swojej pracy zawodowej, tj. ukończenia studiów związany ze Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu (SCCS, dawniej Wojewódzkim Ośrodkiem Kardiologii), gdzie w latach 1999-2014 pełnił funkcję Dyrektora ds. medycznych.
Od 1997 roku pracownik nauki, nauczyciel akademicki – adiunkt, profesor nadzwyczajny, zwyczajny, a od 1.01.2015 r. kierownik III Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiologii w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Od roku 2011 także Koordynator Oddziału Chorób Serca i Naczyń w SCCS, który stworzył od podstaw. W pracy zawodowej związany z kardiologią interwencyjną. Współtwórca i wykonawca największego w Europie Ogólnopolskiego Rejestru Ostrych Zespołów Wieńcowych PL-ACS, którego celem było i jest poznanie rzeczywistej skali problemu, częstości występowania i sposobów leczenia niestabilnej choroby wieńcowej i zawału serca w poszczególnych regionach naszego kraju. Autor i współautor publikacji naukowych, doniesień zjazdowych oraz rozdziałów w książkach i podręcznikach, w tym autor nagrodzonego w 2009 roku przez Ministra Zdrowia RP, uznanego za jeden z najlepszych w Polsce podręcznika kardiologii „Podręcznik kardiologii. Lekarze i studenci dla studentów i lekarzy”. Autor i wykonawca wielu projektów naukowo-badawczych zamawianych i wdrożeniowych. Wielokrotnie nagradzany i wyróżniany za swoją pracę kliniczną, naukową, dydaktyczną i organizacyjną, m.in. przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, a także przez Ministra Zdrowia RP. Laureat Platynowego Lauru Umiejętności i Kompetencji „Pro Publico Bono”, przyznawanego osobom w dowód uznania ich działalności na rzecz dobra społeczności lokalnych, regionalnych oraz międzynarodowych. Pasjonat piłki siatkowej i narciarstwa.

Print Friendly