Organizatorzy

Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia

Śląskie Centrum Inicjatyw, Rozwoju i Wdrażania Innowacji w Medycynie, to powołana w roku 2011 przez Fundację Śląskiego Centrum Chorób Serca, Urząd Miasta Zabrze oraz Fundację Rozwoju Kardiochirurgii spółka, której celem jest prowadzenie prac naukowo-badawczych oraz działań na rzecz inicjowania, rozwoju i transferu nowych rozwiązań związanych z nauką, medycyną, bioinżynierią, bioinformatyką do gospodarki. Zamierzeniem statutowym KMS jest także tworzenie przestrzeni i korzystnych warunków dla rozwoju nauki i innowacyjnych technologii, wspieranie nowych inicjatyw służących wzrostowi przedsiębiorczości w regionie i kraju. Dla realizacji tych działań w KMS powołane zostały następujące jednostki zadaniowe: Centrum Rozwoju Technologii Medycznych, Laboratorium Medycyny Regeneracyjnej i Izolowanych Tkanek i Narządów, Laboratorium Genomiki, Laboratorium Testowo-Wdrożeniowe Nowych Technologii i Rozwiązań Medycznych, Laboratorium Zagrożeń Środowiskowych i Cywilizacyjnych, Śląska Platforma Transferu Wiedzy i Edukacji, Laboratorium Telemedycyny. KMS, łącząc kilkunastoletnie doświadczenie zarządu w branży informatycznej z doświadczeniem uznanych w kraju i zagranicą współpracujących z Parkiem liderów medycyny – ekspertów z dziedziny nanomedycyny, farmakologii, kardiologii, kardiochirurgii, diabetologii, geriatrii, bioinżynierii, aktywnie uczestniczy w wieloośrodkowych projektach krajowych i europejskich związanych z telemedycyną, m-Zdrowiem i innowacyjnymi rozwiązaniami w medycynie. Więcej informacji na stronie www.kmptm.pl

 

 

Print Friendly