Z przyjemnością informujemy, że patronat honorowy nad IV edycją konferencji MedTrends objęło Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Wicemarszałek Województwa Śląskiego – Pan Michał Gramatyka, Prezydent Miasta Zabrze – Pani Małgorzata Mańka-Szulik oraz Krajowa Izba Gospodarcza, jak również przedstawiciele władz znakomitych uczelni: prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki, rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej w Gliwicach, prof. dr hab. Adam Zając, rektor Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, prof. dr hab. Robert Tomanek, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz prof. dr hab. Marek Masnyk, rektor Uniwersytetu Opolskiego w Opolu.

 

Prezydent Miasta Zabrze – Małgorzata Mańka-SzulikDzień I – MedTrends Forum
23.05.2018 r.

Śląskie Centrum Chorób Serca,

bud. B, Aula Prof. Z.Religii, II p.,
ul. M. C. Skłodowskiej 9,
41-800 Zabrze,

Dzień II – Warsztaty MedTrends StartUP!
24.05.2018 r.

Śląski Park Technologii Medycznych
Kardio-Med Silesia

Ul. Curie-Skłodowskiej 10C
41-800 Zabrze

Dane kontaktowe

Dane organizatora:


Śląski Park Technologii Medycznych
Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10c

41-800 Zabrze

tel: 32 70 50 305
email: biuro@medtrends.pl

Biuro konferencji:


Magdalena Śpiewak

tel. 734 736 695

Koordynator ds. Współpracy Naukowej i Partnerstwa MT:


Joanna Zembala-John

tel. 600 255 343

email: j.zembala-john@medtrends.pl

Koordynator ds. Współpracy ze Sponsorami:


Barbara Magdziorz

tel. 508 225 238

Sledź nas na: