Prelegenci MT 2015

DR N. MED. PAWEŁ BALSAM

I Katedra i Klinika Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

„Aplikacje mobilne w kardiologii, przydatność dla lekarzy rodzinnych i internistów” – pobierz pdf MedTrends dr Balsam

INŻ. DANIEL CIEŚLA

Analityk ds. IT
Dział Nauki, Szkoleń i Nowych Technologii Medycznych, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

„Telemedycyna w relacji POZ – Szpital Specjalistyczny: Jak to sprawnie przeprowadzić – założenia technologiczne” – pobierz pdf MedTrends inz Ciesla

DR HAB. INŻ. ADAM GACEK

Dyrektor Instytutu Techniki i Aparatury Medycznej ITAM w Zabrzu. Absolwent Wydziału Automatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Organizator i współwykonawca wielu innowacyjnych przedsięwzięć badawczych i rozwojowych w obszarze inżynierii biomedycznej. Współautor nowatorskich systemów medycznych przeznaczonych do zdalnego monitorowania parametrów biomedycznych w warunkach szpitalnych, domowych i w środowisku pracy. W działalności badawczo – rozwojowej specjalizuje się w dziedzinie przetwarzania i analizy sygnałów biomedycznych z wykorzystaniem metod inteligencji obliczeniowej.

 

„Monitorowanie osób zagrożonych kardiologicznie w życiu codziennym- doświadczenie Instytutu Technologii i Aparatury Medycznej w Zabrzu”
– pobierz pdf MedTrends dr Gacek

MICHAŁ GAWRYŚ

Po ukończeniu Instytutu Informatyki Politechniki Warszawskiej pozostał na uczelni jako pracownik naukowo-dydaktyczny na kolejne dwa lata.  Bezpośrednio z Instytutu trafił do IBM Polska. Od dwudziestu lat związany z rynkiem informatycznym w Polsce, początkowo jako inżynier, obecnie jako specjalista sprzedaży. Do jego codziennych obowiązków należy projektowanie rozwiązań i ścisła współpraca z klientami w zakresie praktyki ich zastosowań. Od kilku lat jego największym wyzwaniem są systemy ochrony zdrowia.

„Wspomaganie lekarzy przy podejmowaniu decyzji przy wykorzystaniu technologii Cognitive Computing IBM Watson”
– pobierz pdf MedTrends Gawrys

DR HAB. N. MED. MARCIN GRABOWSKI

Adiunkt w I Katedrze i Klinice Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; samodzielny operator w zabiegach elektroterapii; współautor monografii i rozdziałów w podręcznikach, prac oryginalnych w publikowanych w recenzowanych czasopismach m.in.: Thromb Res., Circ J., Med Sci Monit., Am Heart J., J Thromb Thrombolysis., Kardiol Pol., J Am Coll Cardiol.; członek i sekretarz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Prezes Klubu 30 PTK w kadencji 2011-2013; wyróżniony w konkursie „Super Talenty” w medycynie, laureat Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców oraz nagrody Prezesa Rady Ministrów RP; recenzent i członek rad naukowych czasopism; IF: 194.79 (according to ResearchGate, 11/03/2015), Citations: 823, h-index=13, i10-index=20 (according to Google Scholar, 11/03/2015).

„Interaktywne algorytmy medyczne w diagnostyce i leczeniu chorych kardiologicznych”- pobierz pdf MedTrends dr Grabowski

DR N. MED. MICHAŁ HAWRANEK

III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu

„Stratyfikacja i indywidualizacja ryzyka – klucz do poprawy rokowania- Dlaczego istotne dla leczącego” – pobierz pdf MedTrends dr Hawranek

KRZYSZTOF JAKUBOWSKI, MBA, PMP

EU & Public Sector Leader – Technology, Deloitte

 

 

 

 

 

 

 

 

Krzysztof pracuje od 10 lat w zespole Doradztwa Biznesowego i Technologicznego Deloitte. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie we wdrażaniu kompleksowych systemów IT i związanych z nimi procesów transformacji biznesowych. Specjalizuje się w zarządzaniu złożonymi programami, w transformacjach organizacji i funkcji IT, projektowaniu architektury korporacyjnej i inżynierii oprogramowania. Jego klientami są m.in. największe w Polsce firmy sektora publicznego, ochrony zdrowia, bankowości i telekomunikacji.

„Telemedycyna w Wielkiej Brytanii – raport Deloitte” – pobierz pdf MedTrends Jakubowski

RADOSŁAW KAPUŁKA, RADCA PRAWNY

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu (numer wpisu WR-2146), absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

 

 

 

 

 

 

Stały współpracownik Kancelarii Szostek_Bar i Partnerzy, posiada bogate doświadczenie związane z obsługą podmiotów działających na rynkach regulowanych, w tym w szczególności na rynku energetycznym i farmaceutycznym. Specjalizuje się w postępowaniu cywilnym i administracyjnym. Biegle włada językiem angielskim, w tym również angielskim prawniczym. Wielokrotnie doradzał podmiotom zagranicznym w zakresie związanym z rozpoczęciem i prowadzeniem działalności na rynku polskim.

„Datacenter- inteligentne bezpieczne przechowywanie dokumentacji medycznej” – pobierz pdf MedTrends R pr Kapulka

DR N. MED. ŁUKASZ KOŁTOWSKI

Łukasz Kołtowski jest pracownikiem I Katedry i Kliniki Kardiologii, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, członkiem Zarządu Komisji Informatyki i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz ekspertem w dziedzinie zdrowia mobilnego i telemedycyny. Doświadczenia zdobywał m.in. w John Radcliffe Hospital w Oxfordzie (Wielka Brytania) oraz Karolinska Institute w Sztokholmie (Szwecja). Od roku 2009 aktywnie opisuje i komentuje najważniejsze wydarzenia i rozwiązania z zakresu mHealth redagując blog Efektywny Lekarz (www.koltowski.com). Jest członkiem kilku konsorcjów naukowych, twórcą i pomysłodawcą mobilnego spirometru MySpiroo oraz autorem licznych aplikacji mobilnych wspierających pracę lekarzy. 

„Kiedy mobilna aplikacja zdrowotna staje się narzędziem medycznym?” – pobierz pdf MedTrends dr Koltowski 1
„Aplikacje medyczne dla pacjentów. Monitoring pacjentów w warunkach domowych” – pobierz pdf MedTrends dr Koltowski 2

RYSZARD OLSZANOWSKI

Wiceprzewodniczący Komitetu Zdrowia KIG
Prezes Izby Gospodarczej Medycyna Polska
Zastępca Kierownika Projektu „KIGMED.eu”

„Telemedycyna w Polsce- raport Krajowej Izby Gospodarczej” – pobierz pdf Telemedycyna w Polsce – Raport KIGMedTrends Olszanowski

PROF. DR HAB. N. MED. RYSZARD PIOTROWICZ

Kierownik Kliniki Rehabilitacji Kardiologicznej i Elektrokardiologii Instytutu Kardiologii w Aninie. Autor ponad 100 prac oryginalnych , trzech monografii, licznych rozdziałów w książkach z dziedziny elektrokardiologii nieinwazyjnej a zwłaszcza monitorowania holterowskiego i telemedycyny, a także rehabilitacji kardiologicznej. Wieloletni członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego,  założyciel i  wieloletni  Przewodniczący  SekcJi  Elektrokardiologii    Nieinwazyjnej
i Telemedycyny PTK. Prezydent International Society of Holter and Noninvasive Electrocardiology. Zainteresowany szczególnie diagnostyką i leczeniem zaburzeń rytmu, a także opieką nad chorymi po zawale i operacjach kardiochirurgicznych serca. Zaangażowany w rozwój i upowszechnienie kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej uwzględniającej nie tylko leczenie ruchem, ale również psychoterapię i socjoterapię, a także prozdrowotny tryb życia. Rozumiejąc niechęć pacjentów do przebywania w szpitalu zainicjował i wraz z zespołem stworzył jeden z pierwszych w świecie systemem telerehabilitacji domowej nawet dla najciężej chorych. Żonaty, jedno dziecko. Hobby: żeglarstwo, turystyka i …..praca – rehabilitacja – telemedycyna

„Telerehabilitacja pacjentów z niewydolnością serca – polski standard dla Europy” – pobierz pdf MedTrends prof Piotrowicz

PROF. DR HAB. N. MED. LECH POLOŃSKI

III Katedra i Kliniczny oddział Kardiologii SUM, Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze

„Informatyka w medycynie – punkt widzenia kardiologa” – pobierz pdf MedTrends prof Polonski, prof Gasior
„Monitorowanie chorych z niewydolnością serca – doświadczenia własne – MONITEL-HF: Dlaczego chorzy mogą na tym skorzystać – punkt widzenia kardiologa” – pobierz pdf MedTrends prof Polonski

DR N. MED. MICHAŁ SKRZYPEK

Kierownik Zakładu Biostatystyki oraz adiunkt na Wydziale Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Absolwent Instytutu Fizyki im. Augusta Chełkowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doktorant Wydziału Lekarskiego SUM. Jest członkiem Rady Wydziału Zdrowia Publicznego SUM  oraz towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Epidemiologii Środowiskowej w Krakowie, Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego w Łodzi i Polskiej Grupy Narodowej Międzynarodowego Towarzystwa Biostatystyki Klinicznej. Od 2014 roku współpracuje naukowo ze Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu (III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii SUM). Specjalizuje się w dziedzinie epidemiologii środowiskowej, statystycznej analizie danych oraz w programowaniu orientowanym obiektowo.

„Pułapki i zagrożenia zbierania i interpretacji danych – okiem statystyka” – pobierz pdf MedTrends dr Skrzypek

PROF. N. DR HAB. DARIUSZ SZOSTEK

Dr hab., profesor nadzwyczajny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego w Zakładzie Prawa i Postępowania Cywilnego, radca prawny (wpis nr KT 3267na listę radców prawnych prowadzoną przez OIRP w Katowicach).
Członek Komisji Nauk Prawnych i Ekonomicznych oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach. Współpracownik Centrum Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Specjalizuje się w prawie nowych technologii, w tym handlu elektronicznym oraz e-Administracji. Uczestniczy w licznych konferencjach naukowych, pracach legislacyjnych nad regulacjami prawnymi dotyczącymi nowych technologii, prowadzi szkolenia.
Prywatnie – bibliofil, muzykuje grając m.in. na gitarze, słucha jazzu bluesa i rocka ale także muzyki klasycznej, mieszka w górach.

„Uwarunkowania prawne w obszarze telemedycyny” – pobierz pdf MedTrends prof Szostek

PRZEMYSŁAW TADLA

Dyrektor ds. Strategii w Medicalgorithmics S.A. Z firmą związany od połowy 2013 roku. Wcześniej przez 14 lat zdobywał doświadczenie zawodowe w zagranicznych koncernach działających w branży elektronicznej, Hi-Tech oraz usługowej.
W Medicalgorithmics S.A. kieruje Działem Rozwoju Strategii oraz Biurem Portfela Projektów.

„Inteligentna algorytmika w produktach Medicalgorithmics S.A.”

DR N. MED. MATEUSZ TAJSTRA

III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu

„Monitorowanie chorych z niewydolnością serca – MONITEL-HF: Kompleksowa opieka nad chorymi z urządzeniami wysokoenergetycznymi – doświadczenia własne” – pobierz pdf MedTrends dr Tajstra

MARCIN WILCZEK

WASKO S.A.

„Monitorowanie chorych z niewydolnością serca – doświadczenia własne – MONITEL-HF: Jak to zrobiliśmy – założenia informatyczne” – pobierz pdf MedTrends Wilczek

DR INŻ. KAJETAN WOJSYK

Zastępca Dyrektora ds. Europejskich w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie, wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie. Od 1994 roku zajmuje się praktyką informatyzacji administracji publicznej. Autor ponad stu artykułów oraz wystąpień na konferencjach dotyczących prawa informatycznego, współautor komentarza do ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

„Aktualny stan przygotowań do wdrożenia platformy P1 i P2 CSiOZ” – pobierz pdf MedTrends dr Wojsyk

DR IZABELA ZAJĄC-GAWLAK

Absolwentka Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii. Adiunkt w Zakładzie Specjalnej Edukacji Fizycznej Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Od lat jej zainteresowania naukowe dotyczą problematyki starzenia się i starości z nimi wiążą się projekty badawcze, w których bierze aktywny udział, w tym międzynarodowy grant „Research of Seniors at the University of Third Age A Change in Physical Activity Behavior Using Pedometers and the INDARES System”. Współpracuje z Politechniką Śląską, Szpitalem Geriatrycznym im. Jana Pawła II w Katowicach, oraz Uniwersytetami Trzeciego Wieku w Katowicach, Chorzowie, Siemianowicach i Andrychowie.

„Monitorowanie aktywności fizycznej w promocji zdrowia wśród osób starszych”