Prezentacje 2016

(kliknij, aby pobrać pdf)

Sesja I: INNOWACJE W OCHRONIE ZDROWIA – FAKTY, WYZWANIA, PRAKTYKA: DOŚWIADCZENIA W NOWOCZESNYM ZARZĄDZANIU ZDROWIEM

Strategia informatyzacji sektora ochrony zdrowia
dr inż. Kajetan Wojsyk
Z-ca Dyrektora ds. Europejskich
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie

Uwarunkowania prawne w obliczu wejścia w życie Ustawy SIOS i innych ustaw
Prof. n. dr hab. Dariusz Szostek
Szostek Bar i Partnerzy Kancelaria Prawna

Innowacje w medycynie – perspektywa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
dr hab. Marcin Chmielewski
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Personalizacja a telemedycyna
dr n. med. Wojciech Matusewicz
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Regionalne Priorytety Polityki Zdrowotnej Wojewodztwa Slaskiego
Barbara Daniel
Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Sesja II: INNOWACJE W OCHRONIE ZDROWIA – FAKTY, WYZWANIA, PRAKTYKA: DOŚWIADCZENIA W NOWOCZESNYM ZARZĄDZANIU ZDROWIEM

Platformy eZdrowie jako narzędzie dla efektywnej opieki zdrowotnej w Polsce
Piotr Piątosa
Prezes Zarządu Comarch Healthcare S.A.

Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie
Mariusz Feszler
Zastępca Dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku

Projekt RSIM Inwestycje w IT w Ochronie Zdrowia
Dyr. Piotr Pusty
Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi

Wsparcie Cyfrowych Usług Publicznych w RPO WSL lata 2014-2020
Rafał Biegański
Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Sesja III: INNOWACYJNA PROFILAKTYKA, DIAGNOSTYKA I TERAPIA W KARDIOLOGII, ONKOLOGII I NEUROLOGII

Telemedycyna europejskim standardem u pacjentów z niewydolnością serca
Prof. dr hab. n. med. Ryszard Piotrowicz
Klinika Rehabiltacji i Elektrokardiologii, Instytut Kardiologii, Warszawa

Migotanie przedsionków i udar mózgu – problem wciąż nierozwiązany Idea projektu NOMED-AF
Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus
Katedra Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny

Długotrwała rejestracja EKG celem wykrycia migotania przedsionków, czym dzisiaj dysponujemy
Marcin Noczyński
Dyrektor Centrum Produkcyjnego Telemedycyna i Aparatura Medyczna, Comarch Healthcare S.A.

Kompleksowe badania zmysłów – nowe technologie telemedyczne
Prof. dr hab. med. dr h.c. multi Henryk Skarżyński
Światowe Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu Warszawa

Biotechnologiczne Projekty Grupy Adamed
Sebastian Pawlak
Grupa Adamed

Sesja IV: MEDYCYNA PERSONALIZOWANA I DIAGNOSTYKA MOLEKULARNA – NOWY WYMIAR NOWOCZESNEJ ONKOLOGII I KARDIOLOGII

Czym jest medycyna personalizowana w kontekście wyzwań nowoczesnej onkologii
Prof. dr hab. Maria M.Sąsiadek
Katedra i Zakład Genetyki, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Jak włączyć diagnostykę molekularną do praktyki klinicznej na przykładzie Świętokrzyskiego Centrum Onkologii
dr n. med. Artur Kowalik
Zakład Diagnostyki Molekularnej, Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach

Personalizacja leczenia w hematoonkologii dziecięcej
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański
Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Medycyna spersonalizowana chorób układu krążenia – gdzie jesteśmy
dr n. med. Tadeusz Osadnik
III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii, Śląskie Centrum Chorób Serca
Laboratorium Genomiki, Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia

Terapia szyta na miarę pacjenta. Co na to prawnik?
mgr Wojciech Maczuch
Katedra Teorii i Filozofii Prawa, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Śląski

Sesja V: WARSZTATY START-UP – OD POMYSŁU DO REALIZACJI. PUŁAPKI, WYZWANIA, KLUCZ DO SUKCESU. CASE STUDY

Sztuka efektywnej prezentacji
Piotr Kowalski
JadeZabiore.pl

Abys Glass Lustro 2.0
Jakub Nagórski, Arkadiusz Adamek
Abyss Glass

TopTrends 2015 – rok w rozwoju Start-Upa
dr Rafał Witkowski
IC Solutions

Sesja VI: INNOWACYJNE METODY EDUKACJI I SZKOLENIA SPECJALISTYCZNEGO

Inżynier Biomedyczny XXI wieku
dr inż. Paweł Kostka
Wydział Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej

Sesja VII: LET’S PLAY? REHABILITACJA XXI WIEKU

Wykorzystanie e-technologii w rehabilitacji medycznej
dr n. med. Anna Zielinska-Meus
Górnośląskie Centrum Rehabilitacji, Tarnowskie Góry

Technologia Microsoft Kinect – bezdotykowa interakcja z wyświetlanym obrazem na ekranie medycznym
Agnieszka Gałuszka
Microsoft

Innowacyjne wykorzystanie Kinecta w rehabilitacji dzieci z chorobami nowotworowymi – doświadczenia Fundacji Iskierka
Aneta Klimek-Jędryka
Dyrektor Biura Fundacji Iskierka

Technologia Microsoft Kinect oraz Office 365 – zdalna opieka nad pacjentem w domu
Agnieszka Gałuszka
Microsoft

Sesja VIII: NOWA ERA MEDYCYNY – POTENCJAŁ DRUKU 3D

Druk 3D i jego szerokie zastosowania w medycynie
Prof. Helena Dodziuk
Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa

Drukowanie 3D a bankowanie tkanek i komórek – współpraca czy współzawodnictwo?
Prof. dr hab. n. med. Artur Kamiński
Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek, Warszawa

Nowe aspekty wykorzystania druku 3D w medycynie regeneracyjnej
Prof. dr hab. med. Zygmunt Pojda
Zakład Hematologii Doświadczalnej, Centrum Onkologii- Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

Zastosowanie technologii przyrostowych w bioinżynierii
dr hab. inż. Damian Gąsiorek
Instytut Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, Wydział Mechaniczny Technologiczny, Politechnika Śląska

Dlaczego medycyna potrzebuje druku 3D
Andrzej Szłapa
3DKreator.com

 

 

 

 

Print Friendly