Prof. Krzysztof Narkiewicz

Krzysztof_Narkiewicz_2012

Prof. dr hab. med. Krzysztof Narkiewicz – Absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku (1988 r.), kierownik Katedry Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii GUMed, były prezes Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (2009-2011), prezes Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (2014-2016), członek PAN i PAU. Urodzony 11.12.1962 r w Gdańsku. W latach 1981-1988 – student Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku
W 1993 – doktorat na podstawie pracy „Przydatność 24-godzinnego monitorowania ciśnienia tętniczego u ludzi zdrowych i z nadciśnieniem granicznym – próba oceny korelacji między regulacją ciśnienia tętniczego a insulinemią”
W 1996 – habilitacja na podstawie pracy „Profil dobowy ciśnienia tętniczego oraz morfologia i funkcja lewej komory serca a wybrane czynniki genetyczne u osób zdrowych”
W 2003 – tytuł profesora – Specjalizacja: choroby wewnętrzne (II stopień) 1994, hipertensjologia 2003. Zdobył liczne doswiadczenia za granicą m.in. w  1993 – staż naukowy w Clinica Medica I Uniwersytetu w Padwie, Włochy, a w latach  1996-1998 – stypendysta Fogarty National Institutes of Health, Cardiovascular Division, University of Iowa, Iowa City, USA. Posiada również liczne Publikacje (stan na 22.10.2014):
• 490 publikacji pełnotekstowych, w tym 192 prace
w czasopismach z Listy Filadelfijskiej; 82 rozdziały książek i monografii;
• skumulowany Impact Factor – 718.519; łączna wartość punktacji MEiN/KBN – 4772;
• cytowania prac: 10452 (bez autocytowań: 10161);

Print Friendly