Prof. zw. dr hab. Józef Dulak

prof_dulak

Prof. zw. dr hab. Józef Dulak od 2015 r. jest Kierownikiem Zakładu Biotechnologii Medycznej Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zainteresowania badawcze: komórki macierzyste, biologia i medycyna naczyniowa, terapia genowa i komórkowa, biologia nowotworów, mechanizmy molekularne chorób: rola microRNA, procesów zapalnych, stresu oksydacyjnego, hipoksji Autor ponad 170 publikacji. Prace naukowe prof. Józefa Dulaka były cytowane ponad 5 tys. razy (indeks h=39). Od 2011 r. Członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności. Od 2013 r. koordynator polsko-francuskiego laboratorium stowarzyszonego LIA (Laboratoire International Associe). Doctor honoris causa Uniwersytetu w Orleanie, Francja – 2012. Profesor także pełni funkcje: Prezydent European Vascular Biology Organisation – 2013-2015; 2015-2017; Członek (fellow) Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (FESC) – od 2015; Profesor wizytujący: Japanese Society for the Promotion of Scienc University of Orleans, France – 2008/2009; 2013; Członek Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) – 2011-2014; ponownie od 2015; Członek komitetu naukowego Innovative Medicines Initiative (IMI), Brussels – 2018-2013 (trzy kadencje); Członek Komitetu Biotechnologii PAN; (2012-2015; ponowny wybór – 2016); Członek komitetu redakcyjnego: Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology (od 2009), Scientific Reports (od 2015); PLoS One (od 2014), Vascular Pharmacology (od 2015),Vascular Cell (od 2012); Folia Biologica (od 2012); Postępy Biochemii (od 2015); Recenzent i członek paneli w 6 I 7 programie Ramowym UE; Horizon 2020; European Research Council (ERC), NCN, NCBiR, FNP. MNiSW; Organizator i współorganizator wielu konferencji międzynarodowych i krajowych.

 

Print Friendly