Wykładowcy

TOMASZ CZAPLIŃSKI

PARTNER ZARZĄDZAJĄCY

Tomek dołączył do SpeedUp Group w 2011 w roli osoby zarządzającej jednym z funduszy w grupie. Obecnie jest jednym z partnerów zarządzających i odpowiada za działania związane z inwestycjami w ramach SpeedUp BRIdge Alfa. Przeprowadza procesy inwestycyjne w firmy z obszaru R&D i fintech oraz relacje z inwestorami i corporate vc. Spółki portfelowe wspiera wiedzą w zakresie zarządzania finansami, modelowaniu działalności i negocjacji.

Swoje doświadczenie budował pracując przez wiele lat na różnych szczeblach w firmach działających w obszarze konsultingu strategicznego. Specjalizuje się w due dilligence i wycenie przedsiębiorstw. Jest doktorantem w na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

KUBA DUDEK

MANAGER INWESTYCYJNY

Kuba jest managerem inwestycyjnym. Do zespołu SpeedUp Group dołączył w 2013 roku początkowo zajmując się wstępną weryfikacją projektów. Obecnie odpowiada za analizę biznesową wybranych projektów, prowadzenie procesów inwestycyjnych. Zajmuje się w szczególności przygotowywaniem wycen przedsięwzięć, opracowywaniem budżetów i tworzeniem modeli biznesowych. Kuba wspiera również firmy z portfolio funduszu w budowie ich wartości. Najczęściej pracuje z firmami z sektora gospodarki informacją, gamingu oraz medycyny.

 

Przed dołączeniem do SpeedUp Group Kuba pracował między innymi w Fortis Lease i w BNP Paribas.

Ewa Strzyżewska

COMMUNICATION CATALYST, LIFE COACH

Od 20 lat pracuje z tymi, którzy budują swoją kompetencję językową by porozumiewać się z drugim człowiekiem i poznawać siebie. Praca tłumacza i nauczyciela języka angielskiego to towarzysząca jej od lat pasja, która stała się zawodem. Wielokulturowe środowiska, konferencje, praca na szczeblu europejskim, w telewizji czy też indywidualne coachingi językowe lub rozwojowe – język jako narzędzie dobrego porozumiewania się z drugim człowiekiem i z samym sobą stanowi rdzeń wszelkich podejmowanych przez nią działań.

Obecnie, rozwijając swoją działalność w zakresie skutecznego korzystania z posiadanych przez każdego z nas kompetencji, Ewa tworzy, między innymi, warsztaty i spotkania coachingowe dla osób, które coraz częściej mają okazję występować publicznie czy korzystać z języka angielskiego w sytuacjach stresowych. To wsparcie dla tych, którzy chcą wiedzieć jak działać w zgodzie ze sobą nie tracąc nic ze swej skuteczności.

Adam Krenke

APLIKANT RADCOWSKI - KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński

Adam Krenke specjalizuje się w zagadnieniach związanych z refundacją produktów leczniczych, finansowaniem świadczeń opieki zdrowotnej oraz badaniami klinicznymi. W kręgu jego zainteresowań znajdują się również regulacje dotyczące rynku wyrobów medycznych. W swojej codziennej pracy skupia się na kwestiach związanych z bieżącą obsługą prawną spółek działających na rynku farmaceutycznym w zakresie regulacyjnym i kontraktowym.

Przed rozpoczęciem współpracy z kancelarią KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński Adam Krenke pracował w Biurze Prawnym Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, odpowiadając za sprawy związane z refundacją leków, finansowaniem świadczeń opieki zdrowotnej oraz przeprowadzaniem szkoleń dla świadczeniodawców. Odbywał też praktyki w dziale Compliance w jednej z międzynarodowych firm farmaceutycznych.

Adam Krenke jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W trakcie studiów uczestniczył w Szkole Prawa Amerykańskiego organizowanej przez Levin College of Law, University of Florida przy współpracy z Uniwersytetem Warszawskim. Adam Krenke jest również alumnem projektu Liderzy Ochrony Zdrowia organizowanego przez Fundację im. Lesława Pagi. Aktualnie odbywa aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Michał Chodorek

SENIOR ASSOCIATE, ADWOKAT - KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński

Michał Chodorek, adwokat, specjalizuje się w prawie farmaceutycznym, prawie własności intelektualnej (w szczególności e-commerce, prawie autorskim i prawie znaków towarowych), a także w prawie nieuczciwej konkurencji oraz ochronie danych osobowych.

Jego doświadczenie obejmuje doradztwo przy transakcjach dotyczących praw własności intelektualnej, reprezentację klientów w postępowaniach cywilnych i karnych dotyczących naruszeń praw własności intelektualnej i czynów nieuczciwej konkurencji, jak również ocenę zgodności z prawem celów, zakresu i sposobów przetwarzania danych osobowych.

Michał zajmuje się również bieżącą obsługą firm farmaceutycznych w sprawach z zakresu prawa farmaceutycznego oraz innych regulacji. Reprezentował organizacje przedsiębiorców z branży farmaceutycznej w toku prac legislacyjnych nad nowelizacjami prawa farmaceutycznego oraz ustawy refundacyjnej.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz British Law Centre, prowadzonego wspólnie przez Uniwersytet Warszawski i University of Cambridge. Tytuł zawodowy uzyskał odbywając aplikację przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Andrzej Szłapa

członek zarządu i współzałożyciel spółki 3DKreator

3DKreator jest wiodącym producentem drukarek 3D, który od 2016 roku skupia się przede wszystkim na tym aby proces druku 3D był bezpieczny, a użytkownik sprzętu nie był narażony na przebywanie w środowisku rakotwórczych oparów.

W trakcie MedTrends 2016 przedstawił prezentację przyszłości wykorzystania technologii przyrostowych w medycynie. Podczas obecnej edycji planuje rozwinąć temat – pokazać co się zmieniło w trakcie ostatniego roku i przede wszystkim skupić się na tym jak istotna jest kwestia bezpieczeństwa pracy z drukarkami 3D, używanymi w środowisku medycznym.

RADOSŁAW RATAJCZAK

Dyrektor ds. Rozwoju Strategicznego, Grupa Passio

Absolwent Programu Top 500 Innovators – stażu na Uniwersytecie Stanforda w Dolinie Krzemowej. Pomysłodawca i współtwórca koncepcji SHOPA Design Thinking Workspace. Ekspert design thinking i wielki fan metodologii jako metody tworzenia innowacji. Twórca i przez 10 lat dyrektor Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości w Bydgoszczy. Z pasją zajmuje się transferem wiedzy i technologii z nauki do biznesu. 

Był Dyrektorem Regionalnego Centrum Innowacyjności – Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Prywatnie zapalony żeglarz i narciarz. 

W Grupie Passio odpowiada za rozwój strategiczny.

Emil Klucz

Członek Rady ds. Rozwoju Grupy Passio

Członek Zarządu Passio Human Microbiome, Członek Zarządu Passio Biomaterials

Obszary odpowiedzialności:

Planowanie i nadzór nad działalnością wdrożeniową w Grupie Passio. Nadzór nad relacjami z kluczowymi klientami z obszaru medycyny i farmacji z rejonów: Polski, Izraela, ZAE oraz Chin i Japonii w fazie uruchomień nowych projektów. Nadzór nad procesami wdrażania wyrobów medycznych na wybrane rynki z rejonów odpowiedzialności. Nadzór nad procesami optymalizacji i standaryzacji.

Szczęśliwy mąż i tata dla trzech córek. Zbieracz pozytywnych wspomnień.

W przededniu wielkich zmian.

Janusz Jasłowski

Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach na kierunku Elektronika Biomedyczna oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania i ubezpieczeń zdrowotnych. Praktycznie zaangażowany od kilkunastu lat w realizację dużych projektów informatycznych z zakresu ochrony zdrowia. Obecnie prowadzi dział w Asseco Poland SA odpowiedzialny za kreowanie i realizację rozwiązań informatycznych dla sieci jednostek medycznych – w tym rozwiązań typu e-Zdrowia. Wcześniej także odpowiadał za realizację projektów związanych informatyzacją Kas Chorych, Narodowego Funduszu Zdrowia, Rejestru Usług Medycznych, jednostek służby zdrowia na poziomie lokalnym i regionalnym.  Posiada certyfikaty PMP i Prince2 z zakresu zarządzania projektami.