Michał Bachorz

Prezes zarządu spółki IBeR Instytut Badań i Rozwoju, której celem jest prowadzenie prac badawczych oraz komercjalizacja i wdrażanie ich wyników. Pełnił funkcje dyrektora zarządzającego, za-cy dyrektora ds. badań i rozwoju, pełnomocnika ds. współpracy z przemysłem i komercjalizacji wyników badań.
Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach na kierunku Automatyka i Robotyka. Doktor nauk technicznych w dyscyplinie naukowej Budowa i Eksploatacja Maszyn.
Doświadczenie, które zdobył w trakcie pracy w Instytucie Badawczym wykorzystuje w pracy zawodowej zarządzając zespołami badawczymi i świadcząc profesjonalne usługi doradcze na rzecz przedsiębiorców.

Dzień I – MedTrends Forum
23.05.2018 r.

Śląskie Centrum Chorób Serca,

bud. B, Aula Prof. Z.Religii, II p.,
ul. M. C. Skłodowskiej 9,
41-800 Zabrze,

Dzień II – Warsztaty MedTrends StartUP!
24.05.2018 r.

Śląski Park Technologii Medycznych
Kardio-Med Silesia

Ul. Curie-Skłodowskiej 10C
41-800 Zabrze

Dane kontaktowe

Dane organizatora:


Śląski Park Technologii Medycznych
Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.

ul. Curie-Skłodowskiej 10c

41-800 Zabrze

tel: 32 70 50 305
email: biuro@medtrends.pl

Biuro konferencji:


Magdalena Śpiewak

tel. 734 736 695

Marzena Bułka

tel. 517 688 310

Koordynator ds. Współpracy Naukowej i Partnerstwa MT:


Joanna Zembala-John

tel. 600 255 343

email: j.zembala-john@medtrends.pl

Koordynator ds. Współpracy ze Sponsorami:


Barbara Magdziorz

tel. 508 225 238

Sledź nas na: