Program

 

MEDTRENDS – DZIEŃ 1: 18.03.2016 (PIĄTEK)

10.00-10.30
  UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI MEDTRENDS
10.30-12.00
  SESJA I: TELEMEDYCYNA – FAKTY, WYZWANIA, PRAKTYKA: EUROPEJSKIE DOŚWIADCZENIA W NOWOCZESNYM ZARZĄDZANIU ZDROWIEM
Hot topics:
– Medyczne, organizacyjne, prawne i finansowe aspekty e-zdrowia w Polsce
– Gdzie jesteśmy w roku 2016, dokąd zmierzamy?
12.00-12.15   Przerwa kawowa
12.15-14.05
  SESJA II: ZADANIA i CELE KRAJOWYCH PLATFORM W NOWOCZESNYM SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA. PREZENTACJA REGIONALNYCH PLATFORM E-ZDROWIA – PRZEGLĄD DOBRYCH PRAKTYK
14.05-15.00   Lunch
15.00-16.30
  SESJA III: INNOWACYJNA PROFILAKTYKA, DIAGNOSTYKA i TERAPIA W KARDIOLOGII, ONKOLOGII I NEUROLOGII
16.30-16.40   Przerwa kawowa
16.40-17.00
  SESJA FIRMOWA
17.00-18.30
  SESJA IV: NOWY WYMIAR ONKOLOGII: MEDYCYNA PERSONALIZOWANA
I DIAGNOSTYKA MOLEKULARNA – FILAR NOWOCZESNEJ ONKOLOGII
Hot topics:
– Medycyna spersonalizowana w kontekście wyzwań i zadań współczesnej onkologii i kardiologii
– Medycyna personalizowana i diagnostyka molekularna – perspektywa prawna i big data
– Medycyna personalizowana i diagnostyka molekularna – perspektywa biznesowa – wyzwania
związane z ustawieniem modelu biznesowego
18.30-18.45 Przerwa kawowa
18.45-19.45
  TOP TRENDS – PREZENTACJA TOPOWYCH START-UP’ÓW – KONKURS
Sesja organizowana przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia, Śląskie Centrum Chorób Serca oraz Regionalną Izba Gospodarczą w Katowicach
20.30 Bankiet MedTrends- Koncert: jazz & swing night

MEDTRENDS – DZIEŃ 2: 19.03.2016 (SOBOTA)

8.30-10.00
  SESJA V: WARSZTATY START-UP – OD POMYSŁU DO REALIZACJI. PUŁAPKI, WYZWANIA, KLUCZ DO SUKCESU
Sesja organizowana we współpracy z Regionalną Izbą Gospodarczą przy wsparciu Forum Młodych Przedsiębiorców oraz Bizness Link Poland, Case study
10.00-10.10 Przerwa kawowa
10.10-10.45
  SESJA VI: E-EDUKACJA: NOWOCZESNE WIRTUALNE METODY EDUKACJI I SZKOLENIA SPECJALISTYCZNEGO
Hot topics:
– Platformy szkoleniowe
– Symulatory szkoleniowe
– Webinaria
– Wirtualny pacjent
– E-learning
10.45-12.15
  SESJA VII: LET’S PLAY: GAMING – NOWA ALTERNATYWNA FORMA REHABILITACJI W XXI WIEKU
12.15-12.30   Przerwa kawowa
12.30-14.00
  SESJA VIII: NOWA ERA MEDYCYNY – POTENCJAŁ DRUKU 3D

Hot topics:
– Bioimplanty
– Potencjał druku 3D w onkologii i kardiologii
– Potencjał druku 3D w edukacji

 

 

Print Friendly