Formularz zgłoszeniowy

MEDTRENDS 2017
KONKURS TOP TRENDS – NAJLEPSZY STARTUP W OCHRONIE ZDROWIA
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Szanowni Państwo,

zapraszamy twórców innowacyjnych projektów i/ lub właścicieli młodych firm zajmujących się nowatorskimi rozwiązaniami w ochronie zdrowia do aktywnego udziału w III edycji konkursu TOP TRENDS – NAJLEPSZY STARTUP W OCHRONIE ZDROWIA, który odbędzie się podczas konferencji MedTrends 2017 – Europejskiego Forum Nowoczesnej Ochrony Zdrowia w Zabrzu.

Zainteresowanych prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres startup@medtrends.pl do dnia 01.05.2017 roku.

Pełne zgłoszenie składa się z poniższego formularza oraz prezentacji projektu w formacie Power Point (przygotowanej zgodnie z regulaminem zamieszczonym na stronie http://medtrends.pl/). Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

Autorzy najciekawszych projektów zostaną zakwalifikowani do II etapu konkursu, który odbędzie się podczas konferencji MedTrends, w Zabrzu, 17.05.2017 roku o godz. 19.00.

Finaliści będą mieli możliwość zaprezentowania swojego pomysłu przed interdyscyplinarnym jury TOP TRENDS oraz uczestnikami Forum.

Liczymy na  ciekawe pomysły i Państwa obecność w Zabrzu, na III MedTrends!

Zachęcamy także do udziału w warsztatach MedTrends – StartUP!, które odbędą się w I dniu Konferencji, tj. 16.06.207 r. Interesujący program, znakomici prelegenci, warsztatowa formuła pozwolą uczestnikom na pogłębienie wiedzy, wymianę doświadczeń i być może ułatwią przygotowanie się do prezentacji podczas konkursu TOP TRENDS.

Zapraszamy! Do zobaczenia w Zabrzu!

Organizatorzy

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Wszystkie pola oznaczone gwiazdką * są obowiązkowe

Projekt finansowany jest z :*

Posiadam stronę internetową firmy/projektu:*

Status prawny przedsiębiorstwa:*


Ilość obecnie zatrudnionych ludzi w firmie:*

Przychody przedsiębiorstwa za rok 2016 (w przypadku firm zarejestrowanych w 2017 prosimy pozostawić wpisane 0)

Skąd dowiedziałeś się/dowiedziałaś się o konkursie TOP TRENDS:*

Opis zespołu i dotychczasowego doświadczenia:

Skąd pomysł na taki startup?

Czy w czasie rozwoju pomysłu korzystałeś/korzystałaś z pomocy parków technologicznych, inkubatorów, organizacji lub instytucji zajmujących się wspieraniem startupów? Jeśli tak, to podaj z jakich:

Wysyłając zgłoszenie przez niniejszy formularz zgłoszeniowy wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych i firmowych w związku z organizacją konkursu "TOP TRENDS – NALEPSZY START-UP W OCHRONIE ZDROWIA" przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia w Zabrzu. Wyrażasz także zgodę na dołączenie Twojego e-maila do bazy danych Kardio-Med Silesia Sp, z o.o. w celu informowania o wydarzeniach organizowanych przez Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.. Informujemy, iż w każdej chwili istnieje możliwość rezygnacji z subskrypcji. Zgadzasz się także na publikację zdjęć z Twoim wizerunkiem oraz podaniem imienia, nazwiska, nazwy projektu i/lub przedsiębiorstwa oraz stanowiska w startupie i/lub przedsiębiorstwie w materiałach pokonkursowych przygotowanych dla mediów i publikowanych w różnych środkach masowego przekazu, jak np. telewizja, radio, prasa, Internet.

DOŁĄCZ PREZENTACJĘ:*

Print Friendly