SESJA I:INNOWACJE W OCHRONIE ZDROWIA – FAKTY, WYZWANIA, PRAKTYKA: EUROPEJSKIE I KRAJOWE DOŚWIADCZENIA W NOWOCZESNYM ZARZĄDZANIU ZDROWIEM


Zdrowie Cyfrowe w Europie – gdzie jesteśmy w 2018 roku, dokąd zmierzamy?

Strategia rozwoju zdrowia cyfrowego w obliczu aktualnych wyzwań medycznych – perspektywa Komisji Europejskiej

Natalia Żylińska-Puta (Bruksela)


Innowacyjne programy finansowania rozwoju medycyny z perspektywy NCBiR

Zbigniew Dokurno (Wrocław/Warszawa)


Elektroniczne zwolnienia lekarskie

Anna Wójcik (Zabrze)

Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ZabrzuSESJA II: REGIONALNE PLATFORMY CYFROWE I DOBRE PRAKTYKI NA PRZYKŁADZIE ŚLĄSKIEJ PLATFORMY ECAREMED – DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIEM


Śląska Platforma Cyfrowa e-CareMed – gdzie jesteśmy w 2018 roku ?

dr Michał Gramatyka (Katowice)

Wicemarszałek Województwa Śląskiego


SESJA VI: BIG DATA W OBLICZU NOWYCH WYZWAŃ W OCHRONIE ZDROWIA

Big Data w analizie danych klinicznych i genetycznych na przykładzie personalizacji leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej

Michał Krzesiak (Katowice), Marek Sikora (Katowice)Dzień I – MedTrends Forum
23.05.2018 r.

Śląskie Centrum Chorób Serca,

bud. B, Aula Prof. Z.Religii, II p.,
ul. M. C. Skłodowskiej 9,
41-800 Zabrze,

Dzień II – Warsztaty MedTrends StartUP!
24.05.2018 r.

Śląski Park Technologii Medycznych
Kardio-Med Silesia

Ul. Curie-Skłodowskiej 10C
41-800 Zabrze

Dane kontaktowe

Dane organizatora:


Śląski Park Technologii Medycznych
Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10c

41-800 Zabrze

tel: 32 70 50 305
email: biuro@medtrends.pl

Biuro konferencji:


Magdalena Śpiewak

tel. 734 736 695

Koordynator ds. Współpracy Naukowej i Partnerstwa MT:


Joanna Zembala-John

tel. 600 255 343

email: j.zembala-john@medtrends.pl

Koordynator ds. Współpracy ze Sponsorami:


Barbara Magdziorz

tel. 508 225 238

Sledź nas na: