Prof. Grzegorz Opolski

14.04.2010 Warszawa, Warszawski Uniwersytet Medyczny,n/z kierownik I Katedry i Kliniki Kardiologii prof. Grzegorz Opolskifot. Katarzyna Prokuska

Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski – kardiolog, specjalizacja: choroby wewnętrzne, kardiologia
Absolwent Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Stopień doktora nauk medycznych otrzymał w 1980 roku, a doktora habilitowanego w 1988 roku. Tytuł profesora uzyskał w 1994 roku. Od 1998 roku pełni funkcję kierownika I Katedry i Kliniki Kardiologii I Wydziału Lekarskiego WUM, którą prowadzi do chwili obecnej.
Zainteresowania naukowe obejmują stabilną chorobę wieńcową i ostre zespoły wieńcowe, niewydolność serca, zaburzenia rytmu a zwłaszcza migotanie przedsionków i elektroterapię, prewencję chorób sercowo-naczyniowych.
Autor ponad 450 publikacji. Prace wg bazy Scopus cytowane były 4621 razy (z wyłączeniem autocytowań). Indeks Hirscha wynosi 25.Współredaktor takich książek, jak: „Ostre zespoły wieńcowe”, „Leki hamujące układ renina-angiotensyna-aldosteron”, „Leki Beta-adrenolityczne”, „Migotanie przedsionków”, „Ostre stany kardiologiczne”, „Choroby serca i naczyń – poradnik lekarza rodzinnego”.
Członek Korespondent PAN, Członek Sekcji IV Nauk Medycznych Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów 2010-2012 i 2013-2016. Członek Komitetu Nauk Klinicznych PAN w kadencji 2011-2014. Członek Rady Naukowej Instytutu Kardiologii i Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN. Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w latach 2004-2007.
Konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii w latach 2002-2014. Prorektor do spraw Klinicznych, Inwestycji i Współpracy z Regionem w latach Przewodniczący Rady Programowej Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego – POLKARD w latach 2003-2010.

Print Friendly