O Konferencji

Zapraszamy do udziału w IV już międzynarodowej konferencji MedTrends – Europejskim Forum Nowoczesnej Ochrony Zdrowia, która odbędzie się w dniach 22-23 maja 2018 roku w Zabrzu. 

Ta interdyscyplinarna konferencja, w której udział, w roli prelegentów, moderatorów sesji, panelistów, wezmą wybitni eksperci, praktycy m.in. z zakresu kardiologii, kardiochirurgii, zdrowia publicznego, geriatrii, bioinżynierii, ma na celu wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami sektora nauki, medycyny, nowych technologii i rozwiązań telemedycznych oraz świata biznesu z Polski i innych krajów europejskich na temat wdrażania i kierunków rozwoju nowoczesnych rozwiązań w medycynie, ze szczególnym uwzględnieniem e- i m-zdrowia.

Sukces pierwszych edycji MedTrends, duże zainteresowanie zarówno uczestników, wykładowców, jak i sponsorów kolejnym spotkaniem świadczą o zapotrzebowaniu na tego typu inicjatywy w naszym regionie i kraju, o zasadności i chęci podejmowania wspólnych, interdyscyplinarnych i wielopoziomowych dyskusji nad kierunkami i strategiami rozwoju nowoczesnej ochrony zdrowia w Polsce i Europie.

Wierzymy, że program MedTrends 2018, przygotowywany w oparciu o aktualne trendy, problemy i wyzwania w polskiej i europejskiej ochronie zdrowia spotka się również z Państwa zainteresowaniem.

Organizatorem konferencji MedTrends 2018 jest I Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia – powołana w 2011 przez Fundację Śląskiego Centrum Chorób Serca, Urząd Miasta Zabrze oraz Fundację Rozwoju Kardiochirurgii, dynamicznie rozwijająca się spółka z siedzibą w Zabrzu (na terenie campusu Śląskiego Centrum Chorób Serca), której celem jest m.n. prowadzenie prac naukowo-badawczych oraz działań na rzecz inicjowania, rozwoju i transferu nowych rozwiązań związanych z nauką, medycyną, bioinżynierią, bioinformatyką do gospodarki.

Współorganizatorem spotkania jest Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, wiodący w Europie wysokospecjalistyczny ośrodek akademicki, zajmujący się nowoczesną diagnostyką i leczeniem chorób serca, naczyń i płuc, a także Urząd Miasta Zabrze. W tym roku w organizację spotkania włączyła się także Krajowa Izba Gospodarcza. 

Liczymy na nasze kolejne, IV już MedTrendsowe, owocne spotkanie w Zabrzu!

Zapraszamy!

Print Friendly