Współorganizatorzy

Śląskie Centrum Chorób Serca

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu jest uznanym w Europie, nowoczesnym wysokospecjalistycznym ośrodkiem akademickim (afiliowanym ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym), zajmującym się kompleksową diagnostyką i leczeniem chorób serca, naczyń i płuc u dorosłych i dzieci. Rocznie wykonuje się tu ponad 12.000 inwazyjnych procedur kardiologicznych, 2400 operacji kardiochirurgicznych u dorosłych i dzieci, w tym ok. 40-50 transplantacji serca i 20 płuc. Oprócz działalności klinicznej i dydaktycznej, SCCS prowadzi także intensywną działalność naukowo-badawczą, inicjując i aktywnie uczestnicząc w licznych wieloośrodkowych badaniach klinicznych oraz wielu międzynarodowych i ogólnopolskich projektach (m.in. HORIZON 2020, projekty NCBiR – STRATEGMED, Innowacje Społeczne, Program Badań Stosowanych), których celem jest wzrost innowacyjnych rozwiązań w ochronie zdrowia w Polsce i na świecie.

MEDmeetsTECH

MEDmeetsTECH stanowi platformę wymiany wiedzy między środowiskiem medycznym, technologicznym oraz startupowym i ma na celu wspierania tworzenia innowacji w obszarze nowoczesnej medycyny. W obszarze zainteresowań znajduje się m. in. telemedycyna, robotyka, nowoczesne formy edukacji, wirtualna rzeczywistość. MEDmeetsTECH organizuje konferencje, sympozja, warsztaty oraz inne projekty ułatwiające budowanie dialogu między ekspertami z różnych dziedzin. Wiecej informacji o zbliżających się projektach znajduje się na www.MEDmeetsTECH.com oraz na platformie edukacyjnej z nagraniami video z konferencji http://medmeetstech.deeperdive.net

Miasto Zabrze

W Zabrzu efektywnie łączymy wielowiekową przemysłową tradycję z nowoczesnym podejściem do ambitnych i innowacyjnych przedsięwzięć. Dzięki uznanym ośrodkom naukowym, badawczym i medycznym możemy szczycić się specjalistyczną i wykwalifikowaną kadrą, która działa na rzecz przemysłu medycznego, biomedycznego, a także mechaniki i robotyki. Zabrzańscy naukowcy z sukcesem łączą osiągnięcia naukowe z wdrożeniami nowoczesnych technologii i produktów, które odpowiadają zapotrzebowaniom rynkowym w kraju i za granicą.
odpowiadają zapotrzebowaniom rynkowym w kraju i za granicą.

W naszym mieście swoją siedzibę mają znaczące dla rozwoju technicznego zaplecza medycyny instytucje badawcze i rozwojowe m.in. Śląskie Centrum Chorób Serca, Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. Prof. Zbigniewa Religi, Instytut Techniki i Aparatury Medycznej, Wydział Lekarski Śląskiego Uniwersytetu Medycznego czy Wydział Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej. Koncentracja tych jednostek stanowi o wyjątkowym w skali naszego kraju potencjale zabrzańskiego ośrodka innowacji.

Konferencja „MedTrends – Europejskie Forum Nowoczesnej Ochrony Zdrowia” wpisuje się , wypisuję się bardzo mocno w strategię Miasta Zabrze jako miejsca promującego innowacyjność w obszarach medycznych w skali: miasta, regionu, kraju i współpracy międzynarodowej.