Program szczegółowy

MEDTRENDS 2017

EUROPEJSKIE FORUM NOWOCZESNEJ OCHRONY ZDROWIA

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY – DZIEŃ I, 16.05.2017 WARSZTATY

MedTrends – StartUP!

Miejsce: Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia, M. Curie-Skłodowskiej 10c, Zabrze

Pobierz program w PDF

 Czas (16.05.2017) PROGRAM
 8.00-9.00 REJESTRACJA
 9.00-9.10 Otwarcie Warsztatów MedTrends – StartUP!
 9.10-9.40  SESJA I JAK EFEKTYWNIE WSPIERAĆ MŁODE FIRMY? CZEGO OCZEKUJĄ, CO MOŻNA IM ZAOFEROWAĆ? NAJCIEKAWSZE PRZYKŁADY Z PROGRAMU WAW.AC – WIODĄCEGO AKCELERATORA W POLSCE

Warsztaty organizowane pod patronatem merytorycznym firmy ADAMED

Prowadzenie: Andrzej Kuśmierz – Akademia Leona Koźmińskiego (Warszawa)

 9.40-10.30  SESJA II

SESJA II: PASSIO INNOVATION WAY (PIW) – METODOLOGIA PRACY W PROJEKCIE INNOWACYJNYM: OD IDEI DO WYROBU

Warsztaty organizowane pod patronatem merytorycznym firmy ADAMED

Prowadzenie: Radosław Ratajczak – Dyrektor ds. Rozwoju Strategicznego, Grupa Passio (Bydgoszcz)

Gość specjalny: Emil Klucz – Członek Rady ds. Rozwoju Grupy Passio (Bydgoszcz)

 • Założenia PIW
 • Schemat działania PIW
 • Design Thinking jako stały element PIW
 • Przykłady zastosowań w obszarze medical devices
 • PIW nie tylko dla dużych graczy – jak startup może wykorzystać PIW?
 10.30-10.45   Przerwa kawowa
 10.45-13.15  SESJA III

PROJEKTOWANIE SUKCESU. LEAN CANVAS W MODELU BIZNESOWYM.
CASE STUDY

 10.45-11.15 Ucz się na cudzych błędach, nie na własnych: spotkanie z doświadczonym startupowcem, mającym na swoim koncie porażki i sukcesy – jego wnioski, doświadczenia, obserwacje, lekcje dla innych

Prowadzenie: Mateusz KierepkaMedApp (Kraków)

 11.15-13.15 Budowanie modelu biznesowego w oparciu o lean canvas

Prowadzenie: Kuba Dudek – SpeedUp Group (Poznań)

Podczas warsztatów uczestnicy poznają bliżej sposoby pracy z lean canvasem i dowiedzą się, jak uporządkować model biznesowy przedsięwzięcia w oparciu o to narzędzie

 13.15-14.00   Lunch – networking
 14.00-14.45  SESJA IV

JAK ROZMAWIAĆ Z INWESTOREM (wykład + QA)

Prowadzenie: Tomasz Czapliński – SpeedUp Group (Poznań)

Na pewnym etapie rozwijania projektu przychodzi czas, kiedy trzeba poszukać finansowania, pozwalającego na przyspieszenie jego rozwój. Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się, jak przygotować materiały dla potencjalnego inwestora, na co inwestor zwraca uwagę, jak przygotować się do rozmowy oraz jak unikać najczęściej popełnianych błędów.

 14.45-15.30  SESJA V

STARTUP A ZABEZPIECZNIE PRAWNE

Własność intelektualna: w jaki sposób chronić swój pomysł i własność intelektualną w umowie z inwestorem. O czym należy pamiętać, aby zabezpieczyć swoje interesy?

Prowadzenie: Adam Krenke, Michał Chodorek – Kancelaria KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński (Warszawa)

O sukcesie każdego startupu decydują przede wszystkim pomysły jego twórców. Dlatego od samego początku pamiętać trzeba o prawnym zabezpieczeniu swoich interesów. Uczestnicy warsztatów dowiedzą się jakie prawa własności intelektualnej – np. prawa autorskie, patenty, znaki towarowe oraz inne istotne regulacje prawne mogą służyć ochronie efektów ich pracy. Następnie przedstawione zostaną najważniejsze kwestie i zagrożenia, o których należy pamiętać, negocjując umowę z inwestorem – zasady podziału zysku, ponoszenia kosztów ochrony patentowej, odpowiedzialności za sprzedawane rozwiązania, klauzul non-compete i NDA

15.30-15.45 Przerwa kawowa
 15.45-17.45  SESJA VI

SZTUKA UMIEJĘTNEJ KOMUNIKACJI
WARSZTATY Z KOMUNIKACJI I  PREZENTACJI

Jak pitchować? Jasny komunikat w pitchingu

Prowadzenie: Ewa Strzyżewska-Woźniak – You&Me Communication (Warszawa)

Język mamy wpisany w swoją świadomość. Słowa, gesty, ruchy. Co stanowi    o tym, ile z tego co produkujemy dociera do adresata? A może jednak myśli, wartości, misja? Jak dobrze znasz siebie jako nadawcę komunikatu? Na ile używane przez Ciebie kanały komunikacji, w tym także języki obce, stanowią     o sukcesie tego co robisz? Czy stres towarzyszący pitchingowi Cię uskrzydla czy raczej onieśmiela? Sprawdźmy wspólnie, w jaki sposób możemy zbudować Twój sukces.

17.45-18.00 ZAKOŃCZENIE WARSZTATÓW

Rozdanie certyfikatów MedTrends-StartUP!

MEDTRENDS 2017

EUROPEJSKIE FORUM NOWOCZESNEJ OCHRONY ZDROWIA

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY – DZIEŃ II, 17.05.2017

Miejsce: Hotel Park Diament, ul. 3 Maja 122 A, Zabrze

Pobierz w formacie PDF

 Czas (17.05.2017) PROGRAM
 9.00-10.00 REJESTRACJA
 10.00-10.15 UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI MEDTRENDS
Sala Diamentowa, Park Hotel Diament Zabrze

Powitanie:

Adam Konka
Prezes Kardio-Med Silesia, gospodarz MedTrends 2017

Małgorzata Mańka-Szulik
Prezydent miasta Zabrze

Prof. Marian Zembala
Poseł na Sejm RP VIII Kadencji, dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Prof. Zbigniew Kalarus
Przewodniczący Komitetu Naukowego MedTrends 2017

10.15-12.00

SESJA I: INNOWACJE W OCHRONIE ZDROWIA – FAKTY, WYZWANIA, PRAKTYKA
DOŚWIADCZENIA W NOWOCZESNYM ZARZĄDZANIU ZDROWIEM

10.15-10.30

Innowacyjne działania Unii Europejskiej na rzecz e-Zdrowia
Michał Boni (Bruksela/ Warszawa)

10.30-10.45

E-zdrowie – źródło przewagi politycznej i ekonomicznej – raport Polityki Insight
Piotr Arak (Warszawa)

10.45-11.00

Finansowanie innowacji w medycynie – perspektywa NCBiR
Zbigniew Dokurno (Wrocław/ Warszawa)

11.00-11.15

Platformy regionalne i rozwiązania centralne
Damian Marciniak (Pleszew)

11.15-11.30

Założenia Śląskiej Platformy Medycznej eCareMed
Barbara Jarzębska (Katowice)

11.30-11.45 Klastry jako narzędzie działania na rzecz wzrostu innowacyjności na przykładzie Krajowego Klastra Kluczowego MedSilesia – Śląskiej Sieci Wyrobów Medycznych
Izabela Czeremcha (Gliwice)
11.45-12.00

PANEL DYSKUSYJNY Z UDZIAŁEM ZAPROSZONYCH EKSPERTÓW
Prowadzenie: Piotr Arak (Warszawa)

12.00-12.15 Przerwa kawowa
12.15-12.35 BY LECZYĆ CIAŁO LUDZKIE, KONIECZNA JEST WIEDZA O CAŁOŚCI ZJAWISK – PRZETESTUJ SWÓJ PRODUKT W PIERWSZYM OTWARTYM LABORATORIUM TELEMEDYCZNYM SILVERMEDIC
SESJA FIRMOWA SILVERMEDIA S.A.

Ireneusz Wochlik (Kraków)
12.35-13.40

SESJA II: INTERNET RZECZY W MEDYCYNIE, CZYLI JAK DZIĘKI NOWYM TECHNOLOGIOM MOŻEMY SKUTECZNIEJ ZAPOBIEGAĆ, DIAGNOZOWAĆ, LECZYĆ?
Moderatorzy: Piotr Arak (Warszawa), Beata Średniawa (Zabrze)

12.35-12.55

Ocena aplikacji mobilnych w świetle nowych wytycznych Unii Europejskiej
Paweł Balsam (Warszawa)

12.55-13.10

Jakość i rzetelność aplikacji mobilnych z perspektywy developera
Mateusz Kierepka (Kraków)

13.10-13.25

Efekt motyla w telemedycynie. Pelvifly dla poprawy zdrowia i jakości życia współczesnych kobiet
Urszula Herman (Warszawa)

13.25-14.25

SESJA III: TRZECI WYMIAR W MEDYCYNIE – CO NOWEGO W 2017?
Moderatorzy: Marek Gzik (Zabrze), Radosław Lenarczyk (Zabrze)

13.25-13.40

Druk 3D w medycynie – wyzwania, sukcesy, trendy. Co nowego w roku 2017?
Andrzej Szłapa (Kraków)

13.40-13.55

Wykorzystanie druku 3D w elektrofizjologii
Piotr Lodziński (Warszawa)

13.55-14.10

Nowatorskie zastosowanie druku 3D w ortopedii dla poprawy jakości życia chorych – pionierski zabieg wszczepienia wydrukowanego w 3D implantu stawu biodrowego
Jakub Hawranek (Zabrze)

14.10-14.25

Perspektywy wykorzystania biodruku w medycynie: fikcja czy rzeczywistość?
Joanna Idaszek (Warszawa)

14.25-14.45 NADCIŚNIENIE TĘTNICZE – INNOWACJE W TERAPII
SESJA FIRMOWA FIRMY BACKBEAT MEDICAL S.A.

Jurgen Bernhard (Wiedeń), Adam Sokal (Zabrze)
14.45-15.15 Lunch- networking
15.15-15.35

MIASTO ZDROWIA – NOWATORSKIE KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA DLA MIAST I REGIONÓW
SESJA FIRMOWA FIRMY COMARCH S.A.

Andrzej Rybicki (Kraków)

15.35-16.25

SESJA IV: INNOWACYJNE TECHNOLOGIE – NOWE WYZWANIA, PROBLEMY I SZANSE DLA OCHRONY ZDROWIA
Moderatorzy: Damian Marciniak (Pleszew), Arkadiusz Trzos (Kraków)

15.35-15.50

Nowe wyzwania dla systemów IT w ochronie zdrowia w kontekście planowanych zmian w ustawodawstwie
Janusz Jasłowski (Gliwice)

15.50-16.05

Innowacyjne rozwiązania telemedyczne na przykładzie ratownictwa medycznego
Arkadiusz Trzos (Kraków)

16.05-16.15

Standaryzacja integracji systemów informatycznych w platformach regionalnych (IHE)
Daniel Matras, Piotr Szewczyk (Kraków)

16.15-16.30

Zaangażowanie Philipsa w realizację innowacyjnych przedsięwzięć
Ewa Piaseczna-Spitaleri (Warszawa)

16.30-16.40 Przerwa kawowa
16.40-18.15

SESJA V: INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA W PROFILAKTYCE, DIAGNOSTYCE i LECZENIU CHORÓB CYWILIZACYJNYCH I WIEKU PODESZŁEGO

Migotanie przedsionków i udar mózgu – lokalna odpowiedź na globalne pytanie: idea projektu NOMED – Mieinwazyjnego monitoringu we wczesnym wykrywaniu migotania przedsionków
Moderatorzy: Zbigniew Kalarus (Zabrze), Adam Konka (Zabrze)

16.45-17.05

Ciche migotanie przedsionków. Co wiemy a czego nie?
Zbigniew Kalarus (Zabrze)

17.05-17.25

Długotrwałe monitorowanie rytmu serca w celu wykrycia migotania przedsionków. Dwa pomysły, dwa urządzenia:

 • Rejestrator kamizelkowy COMARCH
  Bartosz Pampuch (Kraków)
 • Rejestrator nadgarstkowy ITAM
  Adam Gacek (Zabrze)
17.25-17.40

Rejestrator kamizelkowy: na ile można na niego liczyć? Wyniki badania walidacyjnego NOMED-AF
Beata Średniawa (Zabrze)

17.40-18.00

Badanie epidemiologiczne NOMED-AF. Kiedy dowiemy się więcej?
Tomasz Zdrojewski (Gdańsk)

18.00-18.15

Co możemy zaoferować chorym z rozpoznanym migotaniem przedsionków? Możliwości terapii p/krzepliwej
Adam Sokal (Zabrze)
Dyskusja

18.30-19.45

TOP TRENDS – KONKURS NA NAJLEPSZY STARTUP W OCHRONIE ZDROWIA MEDTRENDS 2017

Sesja organizowana przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia, Śląskie Centrum Chorób Serca oraz MedMeetsTech

Partner Konkursu: NEUCA

Sala Inkubator Pomysłów (poziom -1)

20.30

Bankiet MedTrends. Koncert: jazz & swing night
Sala Diamentowa, Hotel Park Diament

Ogłoszenie wyników konkursu TOP TRENDS

Print Friendly