Prof. Ryszard Piotrowicz

zdjeciepgProf. dr hab. n. med. Ryszard Piotrowicz. Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej. Do 2000 pracownik Centralnego Szpitala Klinicznego WAM przy ul. Szaserów. Od 2000 roku Kierownik Kliniki i Zakładu Rehabilitacji Kardiologicznej i Elektrokardiologii Instytutu Kardiologii w Aninie. Autor ponad 150 prac oryginalnych (w tym 60 w czasopismach obcojęzycznych), wielu monografii, licznych rozdziałów w książkach z dziedziny elektrokardiologii nieinwazyjnej a zwłaszcza monitorowania holterowskiego i telemedycyny a także rehabilitacji kardiologicznej. Wieloletni członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, założyciel i wieloletni Przewodniczący Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny PTK. Prezydent International Society of Holter and Noninvasive Elektrokardiology. Były Przewodniczący Sekcji Rehabilitacji i Fizjologii Wysiłku Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
Zainteresowany szczególnie diagnostyką i leczeniem zaburzeń rytmu a także opieką nad chorymi po zawale i operacjach kardiochirurgicznych serca.
Zaangażowany w rozwój i upowszechnienie kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej uwzględniającej nie tylko leczenie ruchem ale również psychoterapię i socjoterapię a także prozdrowotny tryb życia.
Rozumiejąc niechęć pacjentów do przebywania w szpitalu zainicjował i wraz z zespołem stworzył jeden z pierwszych w świecie systemem telerehabilitacji domowej nawet dla najciężej chorych.
Żonaty, jedno dziecko. Hobby: żeglarstwo, turystyka i praca – rehabilitacja – telemedycyna

Print Friendly