Regulamin Konkursu

MedTrends – TOP TRENDS
Konkurs dla startupów medycznych
MedTrends – Europejskie Forum Nowoczesnej Ochrony Zdrowia

REGULAMIN KONKURSU

 1. Konkurs organizowany jest przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia w Zabrzu i skierowany jest do twórców i właścicieli innowacyjnych projektów oraz firm technologicznych (startupów) z branży nowoczesnej ochrony zdrowia.
 2. Zwycięzcy Konkursu otrzymają tytuł „Grand Prix – TOP TRENDS MedTrends 2018”. Jury Konkursu może również podjąć decyzję o przyznaniu dowolnej ilości wyróżnień w dowolnych zakresach.
 3. Termin trwania Konkursu: 10.03.2018-23.05.2018.
 4. Konkurs składa się z dwóch etapów:
  • ETAP I: Wypełnienie formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie www.medtrends.pl i przesłanie prezentacji projektu do dnia 01.05.2018, zgodnie z poniższą specyfikacją:
   1. Format: Power Point.
   2. Długość prezentacji: 9 slajdów.
   3. Prezentacja powinna składać się z następujących slajdów:
    1. nazwa firmy/projektu
    2. problem, który firma rozwiązuje
    3. propozycja rozwiązania problemu – produkt firmy
    4. produkt cd.
    5. grupa docelowa – klienci
    6. analiza konkurencji
    7. model biznesowy
    8. zespół
    9. dane firmy oraz osoba kontaktowa.
  • ETAP II
   Finał Konkursu odbędzie się w dniu 23.05.2018 w Zabrzu, podczas międzynarodowej konferencji MedTrends 2017. Każdy z uczestników będzie miał za zadanie zaprezentować swój projekt przed jurorami. Castingi będą ograniczone czasowo. Przydział czasu na jedną prezentację będzie wynosił 5+5 minut (5 minut prezentacja + 5 minut dyskusja z jury).
 5. Do finału Konkursu w dniu 23.05 zostanie dopuszczonych 6 projektów.
 6. Zwycięzca TOP TRENDS zostanie oficjalnie ogłoszony podczas uroczystej gali – Bankietu MedTrends w dniu 23.05.2018.
 7. Zakwalifikowanie do sesji finałowej nie wiąże się ze zwrotem kosztów transportu i akomodacji w Zabrzu.
 8. Finaliści zakwalifikowani do sesji MedTrends – TOP TRENDS – Prezentacja start-upów medycznych w dniu 23.05.2018 mają zapewniony bezpłatny udział w konferencji MedTrends i Bankiecie (maks. 2 osoby).
 9. W skład jury Konkursu wchodzą osoby wskazane przez organizatorów. Pełna lista jurorów podana zostanie po 20.04.2018.
 10. Decyzja jurorów o przyznaniu tytułu Grand Prix, nagrody głównej i ewentualnych wyróżnień jest ostateczna.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz do odwołania Konkursu w dowolnym momencie i bez podawania przyczyny.
 12. Wszelkich informacji udzielają organizatorzy pod adresem startup@medtrends.pl
 13. Uczestnicy zgłaszający swoje projekty do konkursu mają pierwszeństwo w uczestnictwie w Warsztatach MedTrends – StartUp! (konieczna odrębna rejestracja na Warsztaty).
 14. Kalendarz:
  • 01.05.2018 – dzień zakończenia nadsyłania zgłoszeń poprzez wypełnienie formularza i przesłanie prezentacji projektu poprzez stronę www.medtrends.pl (zakładka STARTUP)
  • 12.05.2018 – termin zakończenia oceny nadesłanych projektów oraz wybór 6 finalistów;
  • 12.05.2018 – ogłoszenie wyników I etapu Konkursu.
  • 23.05.2018 – finał II etapu. Ogłoszenie wyników Konkursu MedTrends – TOP TRENDS podczas Bankietu MedTrends 2018.

Print Friendly