Zapraszamy do udziału w IV międzynarodowej konferencji MedTrends – Europejskim Forum Nowoczesnej Ochrony Zdrowia. Spotkanie odbędzie się w Zabrzu, w dniach 23-24.05.2018.

Podobnie jak w poprzednich latach, tak i w tym roku formuła Forum MedTrends zakłada dwa intensywne dni naukowo-warsztatowe.

Tematyka pierwszego dnia Forum (23.05.2018 – środa) skupiać się będzie wokół najbardziej aktualnych, istotnych zagadnień związanych z implementacją i rozwojem szeroko pojętego zdrowia cyfrowego w Polsce.

Tegoroczne spotkanie odbywać się będzie pod hasłem sztucznej inteligencji i machine learning i ich zastosowaniu w edukacji, diagnostyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych, także w kontekście nowych wyzwań i oczekiwań w polskim systemie ochrony zdrowia. Ważnym elementem programu będzie wymiana doświadczeń – analiza dobrych praktyk w zdrowiu mobilnym, Internecie rzeczy, prezentacja ciekawych rozwiązań w onkologii, kardiologii, neurologii.

Intensywny dzień naukowy zakończy sesja konkursowa „TOP TRENDS”, podczas której wyłoniony zostanie najlepszy startup w ochronie zdrowia MedTrends 2018. Zgłoszenia można przesyłać na adres startup@medtrends.pl

Natomiast drugi dzień spotkania (24.05.2018 – czwartek) zadedykowany będzie tradycyjnie startupom w ochronie zdrowia. Prelekcje ekspertów, doświadczonych przedsiębiorców, interesujące warsztaty, case study – mamy nadzieję, że przygotowywany przez nas program także i w tym roku spotka się z Państwa zainteresowaniem, a spotkanie zaowocuje wieloma interesującymi pomysłami i nowatorskimi projektami.

Zapraszamy do Zabrza, na MedTrends 2018!Dzień I – MedTrends Forum
23.05.2018 r.

Śląskie Centrum Chorób Serca,

bud. B, Aula Prof. Z.Religii, II p.,
ul. M. C. Skłodowskiej 9,
41-800 Zabrze,

Dzień II – Warsztaty MedTrends StartUP!
24.05.2018 r.

Śląski Park Technologii Medycznych
Kardio-Med Silesia

Ul. Curie-Skłodowskiej 10C
41-800 Zabrze

Dane kontaktowe

Dane organizatora:


Śląski Park Technologii Medycznych
Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10c

41-800 Zabrze

tel: 32 70 50 305
email: biuro@medtrends.pl

Biuro konferencji:


Magdalena Śpiewak

tel. 734 736 695

Koordynator ds. Współpracy Naukowej i Partnerstwa MT:


Joanna Zembala-John

tel. 600 255 343

email: j.zembala-john@medtrends.pl

Koordynator ds. Współpracy ze Sponsorami:


Barbara Magdziorz

tel. 508 225 238

Sledź nas na: