ŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB SERCA

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu jest uznanym w Europie, nowoczesnym wysokospecjalistycznym ośrodkiem akademickim (afiliowanym ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym), zajmującym się kompleksową diagnostyką i leczeniem chorób serca, naczyń i płuc u dorosłych i dzieci. Rocznie wykonuje się tu ponad 15.000 inwazyjnych procedur kardiologicznych, 2400 operacji kardiochirurgicznych u dorosłych i dzieci, w tym ok. 40-50 transplantacji serca i 20 płuc. Oprócz działalności klinicznej i dydaktycznej, SCCS prowadzi także intensywną działalność naukowo-badawczą, inicjując i aktywnie uczestnicząc w licznych wieloośrodkowych badaniach klinicznych oraz wielu międzynarodowych i ogólnopolskich projektach (m.in. HORIZON 2020, projekty NCBiR – STRATEGMED, Innowacje Społeczne, Program Badań Stosowanych), których celem jest wzrost innowacyjnych rozwiązań w ochronie zdrowia w Polsce i na świecie.


FUNDACJA ŚLĄSKIEGO CENTRUM CHORÓB SERCA

Fundacja Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu od 2004 roku prowadzi działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia, nauki i edukacji.

Głównym celem działania Fundacji jest wspieranie działalności Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu w następujących obszarach: podnoszenia jakości i unowocześniania metod leczenia osób dorosłych i dzieci na oddziałach kardiologicznych, kardiochirurgicznych i transplantacyjnych; prowadzenia prac rozwojowych i badań naukowych wchodzących w zakres działalności Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu; wspierania osób dorosłych i dzieci, które znajdują się w trudnej sytuacji osobistej i majątkowej;promocji i organizacji wolontariatu.


MIASTO ZABRZE

W Zabrzu efektywnie łączy się wielowiekową przemysłową tradycję z nowoczesnym podejściem do ambitnych i innowacyjnych przedsięwzięć. Dzięki uznanym ośrodkom naukowym, badawczym i medycznym miasto może poszczycić się specjalistyczną i wykwalifikowaną kadrą, która działa na rzecz przemysłu medycznego, biomedycznego, a także mechaniki i robotyki. Zabrzańscy naukowcy z sukcesem łączą osiągnięcia naukowe z wdrożeniami nowoczesnych technologii i produktów, które odpowiadają zapotrzebowaniom rynkowym w kraju i za granicą.

 

W naszym mieście swoją siedzibę mają znaczące dla rozwoju technicznego zaplecza medycyny instytucje badawcze i rozwojowe m.in. Śląskie Centrum Chorób Serca, Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. Prof. Zbigniewa Religi, Instytut Techniki i Aparatury Medycznej, Wydział Lekarski Śląskiego Uniwersytetu Medycznego czy Wydział Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej. Koncentracja tych jednostek stanowi o wyjątkowym w skali naszego kraju potencjale zabrzańskiego ośrodka innowacji.

Konferencja „MedTrends – Europejskie Forum Nowoczesnej Ochrony Zdrowia” wpisuje się bardzo mocno w strategię Miasta Zabrze jako miejsca promującego innowacyjność w obszarach medycznych w skali: miasta, regionu, kraju i współpracy międzynarodowej.MedTrends Forum
05.12.2019 r.

Śląskie Centrum Chorób Serca,

bud. B, Aula Prof. Z.Religii, II p.,
ul. M. C. Skłodowskiej 9,
41-800 Zabrze,

Dane kontaktowe

Dane organizatora:


Śląski Park Technologii Medycznych
Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10c

41-800 Zabrze

tel: 32 70 50 305
email: biuro@medtrends.pl

Biuro konferencji:


Magdalena Śpiewak

tel. 734 736 695
email: biuro@medtrends.pl

Koordynator ds. Współpracy Naukowej i Partnerstwa MT:


Joanna Zembala-John

tel. 600 255 343

email: j.zembala-john@medtrends.pl

Koordynator ds. Współpracy ze Sponsorami:


Barbara Magdziorz

tel. 508 225 238

Sledź nas na: