MedTrends – TOP TRENDS
Konkurs dla startupów medycznych
MedTrends – Europejskie Forum Nowoczesnej Ochrony Zdrowia

REGULAMIN KONKURSU

 1. Konkurs organizowany jest przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.  z siedzibą w Zabrzu(41-800) ul. M. Curie-Skłodowskiej 10c, KRS :0000396540
  (dalej: „Organizator”) i skierowany jest do twórców i właścicieli innowacyjnych projektów oraz firm technologicznych (startupów) z branży nowoczesnej ochrony zdrowia.
 2. Zwycięzcy Konkursu otrzymają tytuł „Grand Prix – TOP TRENDS MedTrends 2019”. Jury Konkursu może również podjąć decyzję o przyznaniu dowolnej ilości wyróżnień w dowolnych zakresach.
 3. Termin trwania Konkursu: 02.11.2019 r. -05.12.2019 r.
 4. Konkurs składa się z dwóch etapów:
  • ETAP I: Wypełnienie formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie www.medtrends.pl i przesłanie prezentacji projektu do dnia 28.11.2019 r, zgodnie z poniższą specyfikacją:
   1. Format: Power Point.
   2. Długość prezentacji: 9 slajdów.
   3. Prezentacja powinna składać się z następujących slajdów:
    1. nazwa firmy/projektu
    2. problem, który firma rozwiązuje
    3. propozycja rozwiązania problemu – produkt firmy
    4. produkt cd.
    5. grupa docelowa – klienci
    6. analiza konkurencji
    7. model biznesowy
    8. zespół
    9. dane firmy oraz osoba kontaktowa.
  • ETAP II
   Finał Konkursu odbędzie się w dniu 05.12.2019 r. w Zabrzu, podczas międzynarodowej konferencji MedTrends 2019. Każdy z uczestników będzie miał za zadanie zaprezentować swój projekt przed jurorami. Castingi będą ograniczone czasowo. Przydział czasu na jedną prezentację będzie wynosił 5+5 minut (5 minut prezentacja + 5 minut dyskusja z jury).
 5. Do finału Konkursu w dniu 05.12.2019 r.  zostanie dopuszczonych 5 projektów.
 6. Zwycięzca TOP TRENDS zostanie oficjalnie ogłoszony oficjalnie po zakończeniu sesji TOP TRENDS w dniu 05.12.2019 r..
 7. W konkursie przewidziane są nagrody pieniężne: I miejsce – 5000 zł; II miejsce – 3000 zł; III miejsce – 1500 zł.
 8. Zakwalifikowanie do sesji finałowej nie wiąże się ze zwrotem kosztów transportu i akomodacji w Zabrzu.
 9. Finaliści zakwalifikowani do sesji MedTrends – TOP TRENDS – Prezentacja startupów medycznych w dniu 05.12.2019 r. mają zapewniony bezpłatny udział w konferencji MedTrends  (maks. 2 osoby).
 10. W skład jury Konkursu wchodzą osoby wskazane przez organizatorów. Pełna lista jurorów podana zostanie po 20.11.2019.
 11. Decyzja jurorów o przyznaniu tytułu Grand Prix, nagrody głównej i ewentualnych wyróżnień jest ostateczna.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz do odwołania Konkursu w dowolnym momencie i bez podawania przyczyny.
 13. Wszelkich informacji udzielają organizatorzy pod adresem m.mikiciuk@kmptm.pl
 14. Kalendarz:
  • 28.11.2019 – dzień zakończenia nadsyłania zgłoszeń poprzez wypełnienie formularza i przesłanie prezentacji projektu poprzez stronę www.medtrends.pl
  • 30.11.2019 – termin zakończenia oceny nadesłanych projektów oraz wybór 5 finalistów;
  • 30.11.2019 – ogłoszenie wyników I etapu Konkursu.
  • 05.12.2019 – finał II etapu. Ogłoszenie wyników Konkursu MedTrends – TOP TRENDS 2019.


MedTrends Forum
05.12.2019 r.

Śląskie Centrum Chorób Serca,

bud. B, Aula Prof. Z.Religii, II p.,
ul. M. C. Skłodowskiej 9,
41-800 Zabrze,

Dane kontaktowe

Dane organizatora:


Śląski Park Technologii Medycznych
Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10c

41-800 Zabrze

tel: 32 70 50 305
email: biuro@medtrends.pl

Biuro konferencji:


Magdalena Śpiewak

tel. 734 736 695
email: biuro@medtrends.pl

Koordynator ds. Współpracy Naukowej i Partnerstwa MT:


Joanna Zembala-John

tel. 600 255 343

email: j.zembala-john@medtrends.pl

Koordynator ds. Współpracy ze Sponsorami:


Barbara Magdziorz

tel. 508 225 238

Sledź nas na: