Prof. dr hab. n. med. Marian Zembala

Zobacz profil

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus

Zobacz profil

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek

Zobacz profil

Prof. zw. dr hab. Józef Dulak

Zobacz profil

Prof. dr hab. n. med. Lech Poloński

Zobacz profil

Prof. dr hab. n. med. Mariusz Gąsior

Zobacz profil

Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski

Zobacz profil

Prof. dr. hab. n. med. Marek W. Radomski

Zobacz profil

Prof. nadzw. dr hab. inż. Marek Gzik

Zobacz profil

Dr n. hum. Magdalena Korzeniowska

Zobacz profil

Dr n. o zdr. Joanna Zembala-John

Zobacz profil

Adam Konka

Zobacz profilMedTrends Forum
05.12.2019 r.

Śląskie Centrum Chorób Serca,

bud. B, Aula Prof. Z.Religii, II p.,
ul. M. C. Skłodowskiej 9,
41-800 Zabrze,

Dane kontaktowe

Dane organizatora:


Śląski Park Technologii Medycznych
Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10c

41-800 Zabrze

tel: 32 70 50 305
email: biuro@medtrends.pl

Biuro konferencji:


Magdalena Śpiewak

tel. 734 736 695
email: biuro@medtrends.pl

Koordynator ds. Współpracy Naukowej i Partnerstwa MT:


Joanna Zembala-John

tel. 600 255 343

email: j.zembala-john@medtrends.pl

Koordynator ds. Współpracy ze Sponsorami:


Barbara Magdziorz

tel. 508 225 238

Sledź nas na: