ŚLĄSKI PARK TECHNOLOGII MEDYCZNYCH KARDIO-MED SILESIA

Śląskie Centrum Inicjatyw, Rozwoju i Wdrażania Innowacji w Medycynie, to powołana w roku 2011 przez Fundację Śląskiego Centrum Chorób Serca, Urząd Miasta Zabrze oraz Fundację Rozwoju Kardiochirurgii spółka, której celem jest prowadzenie prac naukowo-badawczych oraz działań na rzecz inicjowania, rozwoju i transferu nowych rozwiązań związanych z nauką, medycyną, bioinżynierią, bioinformatyką do gospodarki. Zamierzeniem statutowym KMS jest także tworzenie przestrzeni i korzystnych warunków dla rozwoju nauki i innowacyjnych technologii, wspieranie nowych inicjatyw służących wzrostowi przedsiębiorczości w regionie i kraju.

Dla realizacji tych działań w KMS powołane zostały następujące jednostki zadaniowe: Centrum Rozwoju Technologii Medycznych, Laboratorium Medycyny Regeneracyjnej i Izolowanych Tkanek i Narządów, Laboratorium Genomiki, Laboratorium Testowo-Wdrożeniowe Nowych Technologii i Rozwiązań Medycznych, Laboratorium Zagrożeń Środowiskowych i Cywilizacyjnych, Śląska Platforma Transferu Wiedzy i Edukacji, Laboratorium Telemedycyny. KMS, łącząc kilkunastoletnie doświadczenie zarządu w branży informatycznej z doświadczeniem uznanych w kraju i zagranicą współpracujących z Parkiem liderów medycyny – ekspertów z dziedziny nanomedycyny, farmakologii, kardiologii, kardiochirurgii, diabetologii, geriatrii, bioinżynierii, aktywnie uczestniczy w wieloośrodkowych projektach krajowych i europejskich związanych z telemedycyną, e i m-Zdrowiem i innowacyjnymi rozwiązaniami w medycynie.

Więcej informacji na stronie www.kmptm.plMedTrends Forum
05.12.2019 r.

Śląskie Centrum Chorób Serca,

bud. B, Aula Prof. Z.Religii, II p.,
ul. M. C. Skłodowskiej 9,
41-800 Zabrze,

Dane kontaktowe

Dane organizatora:


Śląski Park Technologii Medycznych
Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10c

41-800 Zabrze

tel: 32 70 50 305
email: biuro@medtrends.pl

Biuro konferencji:


Magdalena Śpiewak

tel. 734 736 695
email: biuro@medtrends.pl

Koordynator ds. Współpracy Naukowej i Partnerstwa MT:


Joanna Zembala-John

tel. 600 255 343

email: j.zembala-john@medtrends.pl

Koordynator ds. Współpracy ze Sponsorami:


Barbara Magdziorz

tel. 508 225 238

Sledź nas na: