Śląski Park Technologii Medycznych
Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.
ul. M. Curie-Skłodowskiej 10C
Biuro MedTrends:
Magdalena Śpiewak

 

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego 
Joanna Zembala-John

T: 600 255 343
E:  j.zembala-john@medtrends.pl 

Koordynator ds. Współpracy ze Sponsorami: 

Barbara Magdziorz

T: 508 225 238
E: b.magdziorz@kmptm.pl

Biuro Startup (warsztaty & konkurs):

Marzena Bułka

T: 517 688 310

E: startup@medtrends.pl

 Dzień I – MedTrends Forum
23.05.2018 r.

Śląskie Centrum Chorób Serca,

bud. B, Aula Prof. Z.Religii, II p.,
ul. M. C. Skłodowskiej 9,
41-800 Zabrze,

Dzień II – Warsztaty MedTrends StartUP!
24.05.2018 r.

Śląski Park Technologii Medycznych
Kardio-Med Silesia

Ul. Curie-Skłodowskiej 10C
41-800 Zabrze

Dane kontaktowe

Dane organizatora:


Śląski Park Technologii Medycznych
Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10c

41-800 Zabrze

tel: 32 70 50 305
email: biuro@medtrends.pl

Biuro konferencji:


Magdalena Śpiewak

tel. 734 736 695

Koordynator ds. Współpracy Naukowej i Partnerstwa MT:


Joanna Zembala-John

tel. 600 255 343

email: j.zembala-john@medtrends.pl

Koordynator ds. Współpracy ze Sponsorami:


Barbara Magdziorz

tel. 508 225 238

Sledź nas na: