Emil Klucz

Członek Zarządu Passio Human Microbiome, Członek Zarządu Passio Biomaterials

Obszary odpowiedzialności:

Planowanie i nadzór nad działalnością wdrożeniową w Grupie Passio. Nadzór nad relacjami z kluczowymi klientami z obszaru medycyny i farmacji z rejonów: Polski, Izraela, ZAE oraz Chin i Japonii w fazie uruchomień nowych projektów. Nadzór nad procesami wdrażania wyrobów medycznych na wybrane rynki z rejonów odpowiedzialności. Nadzór nad procesami optymalizacji i standaryzacji.

Szczęśliwy mąż i tata dla trzech córek. Zbieracz pozytywnych wspomnień.

W przededniu wielkich zmian.MedTrends Forum
05.12.2019 r.

Śląskie Centrum Chorób Serca,

bud. B, Aula Prof. Z.Religii, II p.,
ul. M. C. Skłodowskiej 9,
41-800 Zabrze,

Dane kontaktowe

Dane organizatora:


Śląski Park Technologii Medycznych
Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10c

41-800 Zabrze

tel: 32 70 50 305
email: biuro@medtrends.pl

Biuro konferencji:


Magdalena Śpiewak

tel. 734 736 695
email: biuro@medtrends.pl

Koordynator ds. Współpracy Naukowej i Partnerstwa MT:


Joanna Zembala-John

tel. 600 255 343

email: j.zembala-john@medtrends.pl

Koordynator ds. Współpracy ze Sponsorami:


Barbara Magdziorz

tel. 508 225 238

Sledź nas na: