MEDTRENDS 2018
EUROPEJSKIE FORUM NOWOCZESNEJ OCHRONY ZDROWIA

PROGRAM RAMOWY –, 24.05.2018
WARSZTATY MEDTRENDS – StartUP!
organizowane pod patronatem honorowym
i we współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą

Miejsce: Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia, Zabrze, ul. M. Curie-Skłodowskiej 10c

DZIEŃ 24.05.2018 PROGRAM
9:00 – 10:00

Rejestracja

10:00 – 10:15 Uroczyste otwarcie Warsztatów MedTrends StartUP! 2018
10:15 – 11:30 Sesja I CZĘŚĆ WYKŁADOWA
Kluczowe tematy:

 • Crowdfunding
 • Rekomendacje, strategie dla startupów
 • Sztuczna inteligencja dla startupów
 • Mentoring, support
 • Lean management w startupach
11:30 – 13:30 Sesja II Warszataty KIG
13:30 – 14:00

Lunch – networking

14:00 – 14:15 Case study I

STARTUP 4 STARTUP

Jak nie rezygnować z marzeń, odnieść sukces i nie zwariować

14:15 – 15:00

Przerwa kawowa – networking

15:00 – 15:15 Case study II

STARTUP 4 STARTUP

Jak nie rezygnować z marzeń, odnieść sukces i nie zwariować

15:15 – 17:15 Sesja III WARSZTATY – MIT EF
17:15 – 17:30

Zakończenie warsztatów

Wręczenie certyfikatów

PROGRAM RAMOWY – DZIEŃ II, 24.05.2018

Miejsce: Hotel Park Diament, ul. 3 Maja 122A, Zabrze

II DZIEŃ 24.05.2018 PROGRAM
9:00 – 10:00

Rejestracja

10:00 – 11:30 Sesja I

Uroczyste otwarcie IV Europejskiego Forum Nowoczesnej Ochrony Zdrowia MedTrends 2018

FAKTY, WYZWANIA, PRAKTYKA:
Europejskie doświadczenia w nowoczesnym zarządzaniu zdrowiem

Kluczowe tematy:

 • Zdrowie cyfrowe w Polsce, Europie – gdzie jesteśmy w
  2018 roku, dokąd zmierzamy? Strategia rozwoju zdrowia
  cyfrowego w obliczu aktualnych wyzwań medycznych,
  społecznych, ekonomicznych, prawnych
 • Medycyna 4.0 – nowe trendy, możliwości, szanse
 • Cyber bezpieczeństwo w erze cyber zdrowia
 • Stan zaawansowania prac nad Śląska Platformą Medyczna
  eCareMed
11:30 – 12:00 DYSKUSJA PANELOWA

Interdyscyplinarna debata nad kierunkiem rozwoju zdrowia
cyfrowego w Polsce

12:00 – 12:20

Przerwa kawowa – networking

12:20 – 12:30 Sesja firmowa TBA
12:40 – 13:40 Sesja II

UNITED 4 HEALTH: Partnerstwo na rzecz tworzenia innowacji
dla poprawy zdrowia i jakości życia chorych

Kluczowe tematy:

 • Potencjał nowych technologii w wyrównywaniu szans
  na dostęp do opieki zdrowotnej przeciwdziałaniu
  wykluczeniu społecznemu
 • Potencjał startupów medycznych – inwestycje,
  wsparcie, mentoring
13:40 – 14:40 Sesja III

ARTIFICIAL INTELLIGENCE, MACHINE LEARNING, VIRTUAL
REALITY – MATRIX CZY MEDYCYNA XXI WIEKU?

Kluczowe tematy:

 • Praktyczne zastosowanie AI w diagnostyce i leczeniu
  chorób cywilizacyjnych
 • Chatbot – osobisty asystent zdrowia: wsparcie dla
  pacjenta i lekarza
 • Analityczne systemy telemedyczne w kardiologii i onkologii
 • Rzeczywistość wirtualna, rozszerzona, mieszana
14:40 – 15:20

Lunch – networking

15:20 – 15:40 Sesja firmowa TBA
15:40 – 16:40 Sesja IV

SMART HEALTH – PRZEGLĄD DOBRYCH PRAKTYK: CASE
STUDY

Prezentacja wybranych rozwiązań z dziedziny onkologii,
neurologii, kardiologii, geriatrii

16:40 – 17:40 Sesja V

BIG DATA & ANALYTICS

18:00 – 19:30 Sesja konkursowa

KONKURS TOP TRENDS 2018:
SESJA TOPOWYCH STARTUPÓW
W OCHRONIE ZDROWIA

19:30

Bankiet MedTrends

Ogłoszenie wyników konkursu TopTrends

Jazz & swing nightMedTrends Forum
05.12.2019 r.

Śląskie Centrum Chorób Serca,

bud. B, Aula Prof. Z.Religii, II p.,
ul. M. C. Skłodowskiej 9,
41-800 Zabrze,

Dane kontaktowe

Dane organizatora:


Śląski Park Technologii Medycznych
Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10c

41-800 Zabrze

tel: 32 70 50 305
email: biuro@medtrends.pl

Biuro konferencji:


Magdalena Śpiewak

tel. 734 736 695
email: biuro@medtrends.pl

Koordynator ds. Współpracy Naukowej i Partnerstwa MT:


Joanna Zembala-John

tel. 600 255 343

email: j.zembala-john@medtrends.pl

Koordynator ds. Współpracy ze Sponsorami:


Barbara Magdziorz

tel. 508 225 238

Sledź nas na: