Spośród zgłoszonych startupów do prezentacji na sesji:

„TOP TRENDS – KONKURS NA NAJLEPSZY STARTUP W OCHRONIE ZDROWIA MEDTRENDS 2018”

zostały dopuszczone następujące startupy:

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konkursy Top Trends był Pan Jakub Dudek, Speedup Group (Członek Jury)

Start-Up’y były oceniane przez Zespół Ekspertów w składzie:

  • Prof. dr hab. n. med. Beata Średniawa, Śląskie Centrum Chorób Serca, Kardio-Med Silesia – LIDER JURY;
  • Dr hab. inż. Tomasz Trawiński, Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia Politechniki Śląskiej;
  • Prof. dr hab. n. med. Piotr Przybyłowski, Dyrektor Medyczny, Śląskie Centrum Chorób Serca;
  • Joanna Zembala-John, Kardio-Med Silesia, przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego MedTrends;
  • Jerzy Bujok, Zastępca Dyrektora Generalnego, Dyrektor Biura Projektów, Krajowa Izba Gospodarcza;
  • Dr Marcin Baron, Specjalista ds. kontaktów B+R, Przedstawiciel Acceleratora Gliwice;
  • Aleksander Szalecki, Partner Zarządzający, Krajowa Izba Gospodarcza;
  • Prof. dr hab. Zbigniew Nawrat, Dyrektor Instytutu Protez Serca, Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii;
  • Adam Konka, Prezes Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia;

1

Miejsce I i nagrodę Grand Prix uzyskał startup FindAir

Miejsce II – Medical Simulation Technologies

Miejsce III – Natural Cell Therapy

 

 

 

 

 

 

 MedTrends Forum
05.12.2019 r.

Śląskie Centrum Chorób Serca,

bud. B, Aula Prof. Z.Religii, II p.,
ul. M. C. Skłodowskiej 9,
41-800 Zabrze,

Dane kontaktowe

Dane organizatora:


Śląski Park Technologii Medycznych
Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10c

41-800 Zabrze

tel: 32 70 50 305
email: biuro@medtrends.pl

Biuro konferencji:


Magdalena Śpiewak

tel. 734 736 695
email: biuro@medtrends.pl

Koordynator ds. Współpracy Naukowej i Partnerstwa MT:


Joanna Zembala-John

tel. 600 255 343

email: j.zembala-john@medtrends.pl

Koordynator ds. Współpracy ze Sponsorami:


Barbara Magdziorz

tel. 508 225 238

Sledź nas na: