Prof. dr hab. n. med. Ryszard Piotrowicz

Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej. Do 2000 pracownik Centralnego Szpitala Klinicznego WAM przy ul. Szaserów. Od 2000 roku Kierownik Kliniki i Zakładu Rehabilitacji Kardiologicznej i Elektrokardiologii Instytutu Kardiologii w Aninie. Autor ponad 150 prac oryginalnych (w tym 60 w czasopismach obcojęzycznych), wielu monografii, licznych rozdziałów w książkach z dziedziny elektrokardiologii nieinwazyjnej a zwłaszcza monitorowania holterowskiego i telemedycyny a także rehabilitacji kardiologicznej. Wieloletni członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, założyciel i wieloletni Przewodniczący Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny PTK. Prezydent International Society of Holter and Noninvasive Elektrokardiology. Były Przewodniczący Sekcji Rehabilitacji i Fizjologii Wysiłku Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
Zainteresowany szczególnie diagnostyką i leczeniem zaburzeń rytmu a także opieką nad chorymi po zawale i operacjach kardiochirurgicznych serca.
Zaangażowany w rozwój i upowszechnienie kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej uwzględniającej nie tylko leczenie ruchem ale również psychoterapię i socjoterapię a także prozdrowotny tryb życia.
Rozumiejąc niechęć pacjentów do przebywania w szpitalu zainicjował i wraz z zespołem stworzył jeden z pierwszych w świecie systemem telerehabilitacji domowej nawet dla najciężej chorych.
Żonaty, jedno dziecko. Hobby: żeglarstwo, turystyka i praca – rehabilitacja – telemedycynaMedTrends Forum
05.12.2019 r.

Śląskie Centrum Chorób Serca,

bud. B, Aula Prof. Z.Religii, II p.,
ul. M. C. Skłodowskiej 9,
41-800 Zabrze,

Dane kontaktowe

Dane organizatora:


Śląski Park Technologii Medycznych
Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10c

41-800 Zabrze

tel: 32 70 50 305
email: biuro@medtrends.pl

Biuro konferencji:


Magdalena Śpiewak

tel. 734 736 695
email: biuro@medtrends.pl

Koordynator ds. Współpracy Naukowej i Partnerstwa MT:


Joanna Zembala-John

tel. 600 255 343

email: j.zembala-john@medtrends.pl

Koordynator ds. Współpracy ze Sponsorami:


Barbara Magdziorz

tel. 508 225 238

Sledź nas na: