Prof. nadzw. dr hab. med. Tomasz Zdrojewski

Lekarz, internista, nauczyciel akademicki i pracownik naukowy w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Kierownik Zakładu Prewencji i Dydaktyki GUMed. Konsultant w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny w Warszawie. W latach 90. ub. wieku stypendysta w Klinice Kardiologii Uniwersytetu Stanu Ohio, Columbus USA oraz Fundacji A. von Humboldta i DFG Uniwersytetu w Wuerzburgu, Niemcy; w tym roku w Szkole Zdrowia Publicznego Uniwersytetu w Bostonie. Od 1994 r. intensywnie zajmuje się epidemiologią kliniczną, prewencją, modelowaniem chorób oraz polityką zdrowotną. Przez 7 lat (2002-2008) był Sekretarzem Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD. Pracował także jako doradca w Kancelarii Prezydenta RP. W ostatniej dekadzie zainicjował i koordynował ogólnopolskie przekrojowe badania rozpowszechnienia i kontroli czynników ryzyka chorób serca: NATPOL 2002 i 2011, WOBASZ Senior; jest współautorem badań: WOBASZ 2004-2006 i 2013-2014 oraz SEPHAR 2005 & 2012 w Rumunii. Jako współautor i członek Komitetu Sterującego realizował w ostatnich latach badanie pt. „Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce – POLSENIOR”. Jest jednym z głównych autorów Rejestru Zawałów Serca w Polsce: AMI-PL. Był koordynatorem krajowych programów badawczych i interwencyjnych takich jak Polski Projekt 4 Miast, Polski Projekt 400 Miast, oraz regionalnych jak Sopkard 1999-2009 i ZdP 2005-2013. Współautor analizy IMPACT dla Polski (we współpracy z S. Capewellem z Uniwersytetu w Liverpool). Krajowy koordynator projektu Euroheart Survey II (grant Komisji Europejskiej). Przewodniczący Komitetu Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk; pracował w grupach roboczych i zarządach polskich i europejskich towarzystw naukowych z zakresu kardiologii i nadciśnienia tętniczego, m.in. w Komitecie Naukowym Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Autor lub współautor ponad 190 prac naukowych i rozdziałów w podręcznikach, w tym ważnych artykułów opisujących sytuację epidemiologiczną w Polsce, opublikowanych w renomowanych pismach zagranicznych.MedTrends Forum
05.12.2019 r.

Śląskie Centrum Chorób Serca,

bud. B, Aula Prof. Z.Religii, II p.,
ul. M. C. Skłodowskiej 9,
41-800 Zabrze,

Dane kontaktowe

Dane organizatora:


Śląski Park Technologii Medycznych
Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10c

41-800 Zabrze

tel: 32 70 50 305
email: biuro@medtrends.pl

Biuro konferencji:


Magdalena Śpiewak

tel. 734 736 695
email: biuro@medtrends.pl

Koordynator ds. Współpracy Naukowej i Partnerstwa MT:


Joanna Zembala-John

tel. 600 255 343

email: j.zembala-john@medtrends.pl

Koordynator ds. Współpracy ze Sponsorami:


Barbara Magdziorz

tel. 508 225 238

Sledź nas na: