SESJA I:INNOWACJE W OCHRONIE ZDROWIA – FAKTY, WYZWANIA, PRAKTYKA: EUROPEJSKIE I KRAJOWE DOŚWIADCZENIA W NOWOCZESNYM ZARZĄDZANIU ZDROWIEM


Zdrowie Cyfrowe w Europie – gdzie jesteśmy w 2018 roku, dokąd zmierzamy?

Strategia rozwoju zdrowia cyfrowego w obliczu aktualnych wyzwań medycznych – perspektywa Komisji Europejskiej

Natalia Żylińska-Puta (Bruksela)


Innowacyjne programy finansowania rozwoju medycyny z perspektywy NCBiR

Zbigniew Dokurno (Wrocław/Warszawa)


Elektroniczne zwolnienia lekarskie

Anna Wójcik (Zabrze)

Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ZabrzuSESJA II: REGIONALNE PLATFORMY CYFROWE I DOBRE PRAKTYKI NA PRZYKŁADZIE ŚLĄSKIEJ PLATFORMY ECAREMED – DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIEM


Śląska Platforma Cyfrowa e-CareMed – gdzie jesteśmy w 2018 roku ?

dr Michał Gramatyka (Katowice)

Wicemarszałek Województwa Śląskiego


SESJA VI: BIG DATA W OBLICZU NOWYCH WYZWAŃ W OCHRONIE ZDROWIA

Big Data w analizie danych klinicznych i genetycznych na przykładzie personalizacji leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej

Michał Krzesiak (Katowice), Marek Sikora (Katowice)MedTrends Forum
05.12.2019 r.

Śląskie Centrum Chorób Serca,

bud. B, Aula Prof. Z.Religii, II p.,
ul. M. C. Skłodowskiej 9,
41-800 Zabrze,

Dane kontaktowe

Dane organizatora:


Śląski Park Technologii Medycznych
Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10c

41-800 Zabrze

tel: 32 70 50 305
email: biuro@medtrends.pl

Biuro konferencji:


Magdalena Śpiewak

tel. 734 736 695
email: biuro@medtrends.pl

Koordynator ds. Współpracy Naukowej i Partnerstwa MT:


Joanna Zembala-John

tel. 600 255 343

email: j.zembala-john@medtrends.pl

Koordynator ds. Współpracy ze Sponsorami:


Barbara Magdziorz

tel. 508 225 238

Sledź nas na: