Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski

Kardiolog, specjalizacja: choroby wewnętrzne, kardiologia
Absolwent Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Stopień doktora nauk medycznych otrzymał w 1980 roku, a doktora habilitowanego w 1988 roku. Tytuł profesora uzyskał w 1994 roku. Od 1998 roku pełni funkcję kierownika I Katedry i Kliniki Kardiologii I Wydziału Lekarskiego WUM, którą prowadzi do chwili obecnej.
Zainteresowania naukowe obejmują stabilną chorobę wieńcową i ostre zespoły wieńcowe, niewydolność serca, zaburzenia rytmu a zwłaszcza migotanie przedsionków i elektroterapię, prewencję chorób sercowo-naczyniowych.
Autor ponad 450 publikacji. Prace wg bazy Scopus cytowane były 4621 razy (z wyłączeniem autocytowań). Indeks Hirscha wynosi 25.Współredaktor takich książek, jak: „Ostre zespoły wieńcowe”, „Leki hamujące układ renina-angiotensyna-aldosteron”, „Leki Beta-adrenolityczne”, „Migotanie przedsionków”, „Ostre stany kardiologiczne”, „Choroby serca i naczyń – poradnik lekarza rodzinnego”.
Członek Korespondent PAN, Członek Sekcji IV Nauk Medycznych Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów 2010-2012 i 2013-2016. Członek Komitetu Nauk Klinicznych PAN w kadencji 2011-2014. Członek Rady Naukowej Instytutu Kardiologii i Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN. Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w latach 2004-2007.
Konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii w latach 2002-2014. Prorektor do spraw Klinicznych, Inwestycji i Współpracy z Regionem w latach Przewodniczący Rady Programowej Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego – POLKARD w latach 2003-2010.MedTrends Forum
05.12.2019 r.

Śląskie Centrum Chorób Serca,

bud. B, Aula Prof. Z.Religii, II p.,
ul. M. C. Skłodowskiej 9,
41-800 Zabrze,

Dane kontaktowe

Dane organizatora:


Śląski Park Technologii Medycznych
Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10c

41-800 Zabrze

tel: 32 70 50 305
email: biuro@medtrends.pl

Biuro konferencji:


Magdalena Śpiewak

tel. 734 736 695
email: biuro@medtrends.pl

Koordynator ds. Współpracy Naukowej i Partnerstwa MT:


Joanna Zembala-John

tel. 600 255 343

email: j.zembala-john@medtrends.pl

Koordynator ds. Współpracy ze Sponsorami:


Barbara Magdziorz

tel. 508 225 238

Sledź nas na: