Prof. nadzw. dr hab. inż. Marek Gzik

Dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej oraz Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy z Przemysłem Politechniki Śląskiej. Od 2011 roku jest kierownikiem Katedry Biomechatroniki. Pełni również funkcję przewodniczącego Komisji ds. Gospodarki i Innowacji Sejmiku Województwa Śląskiego.
Zainteresowania naukowe prof. Marka Gzika koncentrują się wokół zagadnień biomechaniki kręgosłupa, inżynierskiego wspomagania neurochirurgii oraz ortopedii, jak również projektowania biomechatronicznych urządzeń rehabilitacyjnych i sportowych. Jest autorem i współautorem czterech monografii oraz ponad 170 publikacji w tym również w renomowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym. Brał udział w pracach ponad 30 projektów badawczych, siedmiu z nich był kierownikiem w tym jeden dla Sultan Bin Abdulaziz Al-Saud Foundation z Arabii Saudyjskiej. Uczestniczy w pracach komitetów naukowych instytucji badawczo rozwojowych, konferencji naukowych, jest również jest Członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Biomechaniki.
W swojej karierze zawodowej wielokrotnie dawał wyraz zainteresowania przedsiębiorczością akademicką oraz inicjatywami o charakterze gospodarczym. Był laureatem I oraz III nagrody w konkursie „Mój Pomysł na Biznes”. W Śląskim Centrum Zaawansowanych Technologii był odpowiedzialny za Zespół ds. Szkoleń i Transferu Technologii. Uczestniczył w pracach dotyczących Jednostki Zarządzającej Regionalnym Systemem Innowacji w województwie śląskim oraz w dwóch projektach o charakterze Foresight. Recenzował projekty w programie Innowacyjna Gospodarka. W dorobku posiada trzy patenty.MedTrends Forum
05.12.2019 r.

Śląskie Centrum Chorób Serca,

bud. B, Aula Prof. Z.Religii, II p.,
ul. M. C. Skłodowskiej 9,
41-800 Zabrze,

Dane kontaktowe

Dane organizatora:


Śląski Park Technologii Medycznych
Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10c

41-800 Zabrze

tel: 32 70 50 305
email: biuro@medtrends.pl

Biuro konferencji:


Magdalena Śpiewak

tel. 734 736 695
email: biuro@medtrends.pl

Koordynator ds. Współpracy Naukowej i Partnerstwa MT:


Joanna Zembala-John

tel. 600 255 343

email: j.zembala-john@medtrends.pl

Koordynator ds. Współpracy ze Sponsorami:


Barbara Magdziorz

tel. 508 225 238

Sledź nas na: