Dr n. hum. Magdalena Korzeniowska

Dr Magdalena Korzeniowska – pracownik samorządowy od 2001 r., od 2008 na stanowisku Naczelnika Wydziału Obrotu Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Zabrzu. Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego na kierunku politologia, specjalność samorządowa. Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce (2006 rok). Pośrednik w obrocie nieruchomościami. Wykładowca, szkoleniowiec oraz autorka licznych artykułów w branży nieruchomości.MedTrends Forum
05.12.2019 r.

Śląskie Centrum Chorób Serca,

bud. B, Aula Prof. Z.Religii, II p.,
ul. M. C. Skłodowskiej 9,
41-800 Zabrze,

Dane kontaktowe

Dane organizatora:


Śląski Park Technologii Medycznych
Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10c

41-800 Zabrze

tel: 32 70 50 305
email: biuro@medtrends.pl

Biuro konferencji:


Magdalena Śpiewak

tel. 734 736 695
email: biuro@medtrends.pl

Koordynator ds. Współpracy Naukowej i Partnerstwa MT:


Joanna Zembala-John

tel. 600 255 343

email: j.zembala-john@medtrends.pl

Koordynator ds. Współpracy ze Sponsorami:


Barbara Magdziorz

tel. 508 225 238

Sledź nas na: