Dr n. o zdr. Joanna Zembala-John

Pomysłodawca konferencji MedTrends i warsztatów MedTrends-StartUP! Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego MedTrends. Absolwentka Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (specjalizacja: zdrowie środowiskowe i profilaktyka chorób środowiskowo-zależnych), iberystyki na Uniwersytecie Śląskim (specjalizacja: językoznawstwo i literaturoznawstwo), dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Wrocławskim (specjalizacja: public relations) oraz MBA w ochronie zdrowia na Uczelni Łazarskiego; wieloletni pracownik Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, członek Zespołu Promocji Zdrowia SCCS.Wykładowca akademicki. Freelancer.

Organizator i współorganizator wielu spotkań, konferencji i kongresów krajowych i międzynarodowych (m.in. Brytyjsko-Polskiego Forum w Ochronie Zdrowia 2008, kongresów Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Serca i Naczyń 2009-2012, Polsko-Amerykańskiego Spotkania Badaczy STICH 2011); w latach 2008-2012 koordynator European Society for Cardiovascular and Endovascular Society. Koordynator kardiorejsów: Rejsu dla Serca 2013 oraz Z sercem ku Innowacjom 2015. Współtwórca i koordynator organizacyjny Rejestru POL-TAVI. Autor i współautor wielu projektów i programów edukacyjnych w zakresie promocji zdrowia i transplantacji narządów, członek zespołów badawczych projektów krajowych i międzynarodowych (realizowanych m.in. w ramach HORIZON2020); pomysłodawca i kierownik projektu „FitPolka – kompleksowego programu na rzecz zwiększenia świadomości zdrowotnej, profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych oraz jakości życia wśród Polek poprzez wykorzystanie nowoczesnych narzędzi e- i m-Zdrowia”.

Członek Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego i European Public Health Association.

Spełniona mama Jaśminy, Olafa i Franciszka, próbująca pogodzić trzy pasje: aktywne i „obecne” macierzyństwo z pracą zawodową i rozwojem naukowym.MedTrends Forum
05.12.2019 r.

Śląskie Centrum Chorób Serca,

bud. B, Aula Prof. Z.Religii, II p.,
ul. M. C. Skłodowskiej 9,
41-800 Zabrze,

Dane kontaktowe

Dane organizatora:


Śląski Park Technologii Medycznych
Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10c

41-800 Zabrze

tel: 32 70 50 305
email: biuro@medtrends.pl

Biuro konferencji:


Magdalena Śpiewak

tel. 734 736 695
email: biuro@medtrends.pl

Koordynator ds. Współpracy Naukowej i Partnerstwa MT:


Joanna Zembala-John

tel. 600 255 343

email: j.zembala-john@medtrends.pl

Koordynator ds. Współpracy ze Sponsorami:


Barbara Magdziorz

tel. 508 225 238

Sledź nas na: