(kliknij, aby pobrać pdf)

Sesja I: INNOWACJE W OCHRONIE ZDROWIA – FAKTY, WYZWANIA, PRAKTYKA: DOŚWIADCZENIA W NOWOCZESNYM ZARZĄDZANIU ZDROWIEM

Strategia informatyzacji sektora ochrony zdrowia
dr inż. Kajetan Wojsyk
Z-ca Dyrektora ds. Europejskich
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie

Uwarunkowania prawne w obliczu wejścia w życie Ustawy SIOS i innych ustaw
Prof. n. dr hab. Dariusz Szostek
Szostek Bar i Partnerzy Kancelaria Prawna

Innowacje w medycynie – perspektywa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
dr hab. Marcin Chmielewski
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Personalizacja a telemedycyna
dr n. med. Wojciech Matusewicz
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Regionalne Priorytety Polityki Zdrowotnej Wojewodztwa Slaskiego
Barbara Daniel
Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Sesja II: INNOWACJE W OCHRONIE ZDROWIA – FAKTY, WYZWANIA, PRAKTYKA: DOŚWIADCZENIA W NOWOCZESNYM ZARZĄDZANIU ZDROWIEM

Platformy eZdrowie jako narzędzie dla efektywnej opieki zdrowotnej w Polsce
Piotr Piątosa
Prezes Zarządu Comarch Healthcare S.A.

Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie
Mariusz Feszler
Zastępca Dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku

Projekt RSIM Inwestycje w IT w Ochronie Zdrowia
Dyr. Piotr Pusty
Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi

Wsparcie Cyfrowych Usług Publicznych w RPO WSL lata 2014-2020
Rafał Biegański
Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Sesja III: INNOWACYJNA PROFILAKTYKA, DIAGNOSTYKA I TERAPIA W KARDIOLOGII, ONKOLOGII I NEUROLOGII

Telemedycyna europejskim standardem u pacjentów z niewydolnością serca
Prof. dr hab. n. med. Ryszard Piotrowicz
Klinika Rehabiltacji i Elektrokardiologii, Instytut Kardiologii, Warszawa

Migotanie przedsionków i udar mózgu – problem wciąż nierozwiązany Idea projektu NOMED-AF
Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus
Katedra Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny

Długotrwała rejestracja EKG celem wykrycia migotania przedsionków, czym dzisiaj dysponujemy
Marcin Noczyński
Dyrektor Centrum Produkcyjnego Telemedycyna i Aparatura Medyczna, Comarch Healthcare S.A.

Kompleksowe badania zmysłów – nowe technologie telemedyczne
Prof. dr hab. med. dr h.c. multi Henryk Skarżyński
Światowe Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu Warszawa

Biotechnologiczne Projekty Grupy Adamed
Sebastian Pawlak
Grupa Adamed

Sesja IV: MEDYCYNA PERSONALIZOWANA I DIAGNOSTYKA MOLEKULARNA – NOWY WYMIAR NOWOCZESNEJ ONKOLOGII I KARDIOLOGII

Czym jest medycyna personalizowana w kontekście wyzwań nowoczesnej onkologii
Prof. dr hab. Maria M.Sąsiadek
Katedra i Zakład Genetyki, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Jak włączyć diagnostykę molekularną do praktyki klinicznej na przykładzie Świętokrzyskiego Centrum Onkologii
dr n. med. Artur Kowalik
Zakład Diagnostyki Molekularnej, Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach

Personalizacja leczenia w hematoonkologii dziecięcej
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański
Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Medycyna spersonalizowana chorób układu krążenia – gdzie jesteśmy
dr n. med. Tadeusz Osadnik
III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii, Śląskie Centrum Chorób Serca
Laboratorium Genomiki, Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia

Terapia szyta na miarę pacjenta. Co na to prawnik?
mgr Wojciech Maczuch
Katedra Teorii i Filozofii Prawa, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Śląski

Sesja V: WARSZTATY START-UP – OD POMYSŁU DO REALIZACJI. PUŁAPKI, WYZWANIA, KLUCZ DO SUKCESU. CASE STUDY

Sztuka efektywnej prezentacji
Piotr Kowalski
JadeZabiore.pl

Abys Glass Lustro 2.0
Jakub Nagórski, Arkadiusz Adamek
Abyss Glass

TopTrends 2015 – rok w rozwoju Start-Upa
dr Rafał Witkowski
IC Solutions

Sesja VI: INNOWACYJNE METODY EDUKACJI I SZKOLENIA SPECJALISTYCZNEGO

Inżynier Biomedyczny XXI wieku
dr inż. Paweł Kostka
Wydział Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej

Sesja VII: LET’S PLAY? REHABILITACJA XXI WIEKU

Wykorzystanie e-technologii w rehabilitacji medycznej
dr n. med. Anna Zielinska-Meus
Górnośląskie Centrum Rehabilitacji, Tarnowskie Góry

Technologia Microsoft Kinect – bezdotykowa interakcja z wyświetlanym obrazem na ekranie medycznym
Agnieszka Gałuszka
Microsoft

Innowacyjne wykorzystanie Kinecta w rehabilitacji dzieci z chorobami nowotworowymi – doświadczenia Fundacji Iskierka
Aneta Klimek-Jędryka
Dyrektor Biura Fundacji Iskierka

Technologia Microsoft Kinect oraz Office 365 – zdalna opieka nad pacjentem w domu
Agnieszka Gałuszka
Microsoft

Sesja VIII: NOWA ERA MEDYCYNY – POTENCJAŁ DRUKU 3D

Druk 3D i jego szerokie zastosowania w medycynie
Prof. Helena Dodziuk
Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa

Drukowanie 3D a bankowanie tkanek i komórek – współpraca czy współzawodnictwo?
Prof. dr hab. n. med. Artur Kamiński
Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek, Warszawa

Nowe aspekty wykorzystania druku 3D w medycynie regeneracyjnej
Prof. dr hab. med. Zygmunt Pojda
Zakład Hematologii Doświadczalnej, Centrum Onkologii- Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

Zastosowanie technologii przyrostowych w bioinżynierii
dr hab. inż. Damian Gąsiorek
Instytut Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, Wydział Mechaniczny Technologiczny, Politechnika Śląska

Dlaczego medycyna potrzebuje druku 3D
Andrzej Szłapa
3DKreator.com

 

 

 

 MedTrends Forum
05.12.2019 r.

Śląskie Centrum Chorób Serca,

bud. B, Aula Prof. Z.Religii, II p.,
ul. M. C. Skłodowskiej 9,
41-800 Zabrze,

Dane kontaktowe

Dane organizatora:


Śląski Park Technologii Medycznych
Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10c

41-800 Zabrze

tel: 32 70 50 305
email: biuro@medtrends.pl

Biuro konferencji:


Magdalena Śpiewak

tel. 734 736 695
email: biuro@medtrends.pl

Koordynator ds. Współpracy Naukowej i Partnerstwa MT:


Joanna Zembala-John

tel. 600 255 343

email: j.zembala-john@medtrends.pl

Koordynator ds. Współpracy ze Sponsorami:


Barbara Magdziorz

tel. 508 225 238

Sledź nas na: