Adam Konka

Menedżer; Prezes Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia – jednostki naukowo-badawczo-wdrożeniowej zajmującej się miedzy innymi tworzeniem rozwiązań telemedycznych w oparciu o współpracę z naukowcami-lekarzami-partnerami technologiczno-biznesowymi; w swoim dorobku zawodowym odpowiada za zarządzanie złożonymi projektami na wszystkich szczeblach zarządzania. Pełnił funkcje: Koordynatora Projektów, Kierownika Projektów, Dyrektora Zarządzającego, Członka Zarządu, Prezesa Zarządu, Eksperta ds. Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Doradcy Ministra Zdrowia ds. Zarządzania i Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia. W ramach projektów realizowanych w strukturach którymi zarządzał, były i są Projekty finansowane ze środków: Budżetu Centralnego/UE/PARP/NCBiR/NCN. Projekty-Przedsięwzięcia za które był odpowiedzialny uzyskiwały następujące tytuły-wyróżnienia: „Złoty Medal Europejski” – nagroda UE w roku 2006 r.; „Lider Przedsiębiorczości Roku 2009”; „Krajowy Lider Innowacji – 2009”; „Innowator Mazowsza – 2010”; „Lider Śląskiej Medycyny 2016”; „Innowator Śląska 2016”; „Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2017”.MedTrends Forum
05.12.2019 r.

Śląskie Centrum Chorób Serca,

bud. B, Aula Prof. Z.Religii, II p.,
ul. M. C. Skłodowskiej 9,
41-800 Zabrze,

Dane kontaktowe

Dane organizatora:


Śląski Park Technologii Medycznych
Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10c

41-800 Zabrze

tel: 32 70 50 305
email: biuro@medtrends.pl

Biuro konferencji:


Magdalena Śpiewak

tel. 734 736 695
email: biuro@medtrends.pl

Koordynator ds. Współpracy Naukowej i Partnerstwa MT:


Joanna Zembala-John

tel. 600 255 343

email: j.zembala-john@medtrends.pl

Koordynator ds. Współpracy ze Sponsorami:


Barbara Magdziorz

tel. 508 225 238

Sledź nas na: