Paweł Kaoka

Dyrektor Biura Zarządzania Siecią Placówek Własnych w PZU Zdrowie SA

Menedżer z blisko 10-letnim doświadczeniem w sektorze ochrony zdrowia w zakresie fuzji i przejęć, restrukturyzacji oraz zarządzania strategicznego i operacyjnego. Uczestniczył w licznych projektach transakcyjnych i transformacyjnych z udziałem podmiotów medycznych – szpitali klinicznych, wojewódzkich i powiatowych, instytutów medycznych oraz przedsiębiorstw prywatnych.

W Grupie PZU odpowiedzialny za współtworzenie i wdrożenie strategii PZU Zdrowie jako lidera prywatnej ochrony zdrowia w  Polsce. Zarządza siecią ponad 60 placówek medycznych odpowiadając za ich integrację i wdrożenie jednolitych standardów.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunkach finanse i bankowość oraz zarządzanie i marketing. Ukończył również renomowany międzynarodowy program menedżerski CEMS MIM.MedTrends Forum
05.12.2019 r.

Śląskie Centrum Chorób Serca,

bud. B, Aula Prof. Z.Religii, II p.,
ul. M. C. Skłodowskiej 9,
41-800 Zabrze,

Dane kontaktowe

Dane organizatora:


Śląski Park Technologii Medycznych
Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10c

41-800 Zabrze

tel: 32 70 50 305
email: biuro@medtrends.pl

Biuro konferencji:


Magdalena Śpiewak

tel. 734 736 695
email: biuro@medtrends.pl

Koordynator ds. Współpracy Naukowej i Partnerstwa MT:


Joanna Zembala-John

tel. 600 255 343

email: j.zembala-john@medtrends.pl

Koordynator ds. Współpracy ze Sponsorami:


Barbara Magdziorz

tel. 508 225 238

Sledź nas na: