Magdalena Jabłońska

Dyrektor Zarządzająca Fundacji Przedsiębiorczości Technologicznej, organizatora programów akceleracji dla młodych firm technologicznych z Polski – MIT Enterprise Forum Poland oraz zagranicznych Bridge 2 Mass Challenge Warsaw.
Doradza korporacjom w obszarze budowania modeli współpracy w ramach ekosystemu innowacji oraz w działalności akceleracyjnej. Doradza przedsiębiorcom w opracowywaniu modeli biznesowych innowacyjnych przedsięwzięć i strategii ich komercjalizacji i finansowania. Wspiera młode firmy technologiczne – Startupy w rozwoju modeli biznesowych, budowaniu strategii sprzedaży. Facylituje współpracę startupów z korporacjami i funduszami VC w ramach programu akceleracji.
Zdobywała doświadczenie (13 lat) w zespołach doradzających w obszarze innowacji i B+R oraz pozyskiwania zachęt inwestycyjnych na tę działalność przedsiębiorstw, pracując m.in. w firmach doradczych Deloitte oraz PwC.
Ma doświadczenie w budowaniu strategii badawczo-rozwojowej (B+R), organizacji funkcji i procesów B+R+I oraz zarządzania własnością intelektualną przedsiębiorstw.MedTrends Forum
05.12.2019 r.

Śląskie Centrum Chorób Serca,

bud. B, Aula Prof. Z.Religii, II p.,
ul. M. C. Skłodowskiej 9,
41-800 Zabrze,

Dane kontaktowe

Dane organizatora:


Śląski Park Technologii Medycznych
Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10c

41-800 Zabrze

tel: 32 70 50 305
email: biuro@medtrends.pl

Biuro konferencji:


Magdalena Śpiewak

tel. 734 736 695
email: biuro@medtrends.pl

Koordynator ds. Współpracy Naukowej i Partnerstwa MT:


Joanna Zembala-John

tel. 600 255 343

email: j.zembala-john@medtrends.pl

Koordynator ds. Współpracy ze Sponsorami:


Barbara Magdziorz

tel. 508 225 238

Sledź nas na: