Przemysław Tadla

Przemysław Tadla, Dyrektor ds. Strategii w Medicalgorithmics S.A.
Absolwent Politechniki Poznańskiej, z firmą związany od połowy 2013 roku. Od 1999 roku zdobywa doświadczenie zawodowe w dużych, międzynarodowych koncernach działających w branży elektronicznej, motoryzacyjnej, usługowej działającej w obszarze certyfikacji wyrobów oraz medycznej. W Medicalgorithmics S.A. kieruje Działem Rozwoju Strategii, jest Pełnomocnikiem ds. Systemu Zarządzania Jakością przy Zarządzie. Jako dyrektor ds. Strategii odpowiada za wspieranie Zarządu w opracowywaniu, komunikowaniu, wdrażaniu i utrzymywaniu strategicznych inicjatyw Spółki. Wspólnie z podległym mu działem analiz biznesowych, przygotowuje analizy rynkowe i koncepcje nowych produktów na potrzeby prac R&D. Dział certyfikacji wyrobów medycznych Spółki, który również podlega bezpośrednio dyrektorowi strategii, odpowiada za wszelkie sprawy regulacyjne dotyczące wyrobów medycznych, w tym certyfikaty i rejestracje na całym świecie.MedTrends Forum
05.12.2019 r.

Śląskie Centrum Chorób Serca,

bud. B, Aula Prof. Z.Religii, II p.,
ul. M. C. Skłodowskiej 9,
41-800 Zabrze,

Dane kontaktowe

Dane organizatora:


Śląski Park Technologii Medycznych
Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10c

41-800 Zabrze

tel: 32 70 50 305
email: biuro@medtrends.pl

Biuro konferencji:


Magdalena Śpiewak

tel. 734 736 695
email: biuro@medtrends.pl

Koordynator ds. Współpracy Naukowej i Partnerstwa MT:


Joanna Zembala-John

tel. 600 255 343

email: j.zembala-john@medtrends.pl

Koordynator ds. Współpracy ze Sponsorami:


Barbara Magdziorz

tel. 508 225 238

Sledź nas na: