Marcin Szczeciński

Absolwent prawa na Uniwersytecie Łódzkim oraz Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej. Studiował także na Uniwersytecie Utrechckim.

Od ponad dekady związany z branżą farmaceutyczną. Współtworzył portfolio projektów z obszaru drug discovery Grupy Adamed i strategię tego pionu. Blisko współpracował z naukowcami zarówno w ramach projektów B+R dotyczących leków oryginalnych, jak i generycznych, poznając ich specyfikę, uwarunkowania regulacyjne oraz zagadnienia dotyczące ochrony praw wyłącznych. Pozyskiwał zewnętrzne finansowanie dla tych przedsięwzięć. Najpierw wspierał, a następnie odpowiadał za komercjalizację kandydatów na leki Grupy, pracując z klientami z big, mid i Japan pharma.

Blisko 3 lata temu dołączył do obszaru inwestycji kapitałowych, w ramach którego odpowiada m.in. za współpracę programami akceleracyjnymi. Koordynuje udział Grupy Adamed w roli partnera ścieżki Zdrowie programu MIT Enterprise Forum Poland od jego 1. Edycji.

Wierzy, że w Polsce możliwe są przełomowe innowacje w sektorze life science.MedTrends Forum
05.12.2019 r.

Śląskie Centrum Chorób Serca,

bud. B, Aula Prof. Z.Religii, II p.,
ul. M. C. Skłodowskiej 9,
41-800 Zabrze,

Dane kontaktowe

Dane organizatora:


Śląski Park Technologii Medycznych
Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10c

41-800 Zabrze

tel: 32 70 50 305
email: biuro@medtrends.pl

Biuro konferencji:


Magdalena Śpiewak

tel. 734 736 695
email: biuro@medtrends.pl

Koordynator ds. Współpracy Naukowej i Partnerstwa MT:


Joanna Zembala-John

tel. 600 255 343

email: j.zembala-john@medtrends.pl

Koordynator ds. Współpracy ze Sponsorami:


Barbara Magdziorz

tel. 508 225 238

Sledź nas na: