Anna Wojcik

Od 1984 r. pracownik Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Zabrzu.
Stanowisko Naczelnika Wydziału Obsługi Klientów i Korespondencji objęła od 1999 roku.
Odpowiada za organizację i prawidłową obsługę klientów i korespondencji w Oddziale ZUS w Zabrzu oraz za koordynację procesów związanych z obsługą klientów w podległych jednostkach terenowych – Inspektoracie ZUS w Tarnowskich Górach, Biurach Terenowych ZUS w Gliwicach i Bytomiu oraz Punkcie Informacyjnym ZUS w Piekarach Śląskich.
Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego.
W 1999 roku ukończyła studia wyższe na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. W 2001 r. ukończyła studia podyplomowe na Politechnice Śląskiej w Gliwicach – Wydziale Organizacji i Zarządzania w Zabrzu.MedTrends Forum
05.12.2019 r.

Śląskie Centrum Chorób Serca,

bud. B, Aula Prof. Z.Religii, II p.,
ul. M. C. Skłodowskiej 9,
41-800 Zabrze,

Dane kontaktowe

Dane organizatora:


Śląski Park Technologii Medycznych
Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10c

41-800 Zabrze

tel: 32 70 50 305
email: biuro@medtrends.pl

Biuro konferencji:


Magdalena Śpiewak

tel. 734 736 695
email: biuro@medtrends.pl

Koordynator ds. Współpracy Naukowej i Partnerstwa MT:


Joanna Zembala-John

tel. 600 255 343

email: j.zembala-john@medtrends.pl

Koordynator ds. Współpracy ze Sponsorami:


Barbara Magdziorz

tel. 508 225 238

Sledź nas na: