Alicja Płuciennik

Analityk systemowy w WASKO S.A., absolwentka Politechniki Śląskiej, Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki na kierunku biotechnologia. Specjalista w zakresie bioinformatyki i analizy wielkoskalowych danych genomicznych, w szczególności zastosowania metod statystycznych oraz uczenia maszynowego w diagnostyce molekularnej nowotworów. Uczestniczy w projektach badawczo – rozwojowych z dziedziny onkologii nakierowanych na opracowywanie klasyfikacji przedoperacyjnej nowotworów tarczycy oraz piersi. Posiada również doświadczenie w analizie danych proteomicznych uzyskane w trakcie współpracy z grupą naukową Tunneling Group z Centrum Biotechnologii w Gliwicach (2014-2017). Zainteresowania zawodowe rozwija w ramach doktoratu o charakterze wdrożeniowym w Zakładzie Inżynierii Systemów na Politechnice Śląskiej.MedTrends Forum
05.12.2019 r.

Śląskie Centrum Chorób Serca,

bud. B, Aula Prof. Z.Religii, II p.,
ul. M. C. Skłodowskiej 9,
41-800 Zabrze,

Dane kontaktowe

Dane organizatora:


Śląski Park Technologii Medycznych
Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10c

41-800 Zabrze

tel: 32 70 50 305
email: biuro@medtrends.pl

Biuro konferencji:


Magdalena Śpiewak

tel. 734 736 695
email: biuro@medtrends.pl

Koordynator ds. Współpracy Naukowej i Partnerstwa MT:


Joanna Zembala-John

tel. 600 255 343

email: j.zembala-john@medtrends.pl

Koordynator ds. Współpracy ze Sponsorami:


Barbara Magdziorz

tel. 508 225 238

Sledź nas na: