Ireneusz Wochlik

Współzałożyciel i współwłaściciel firmy Silvermedia S.A, która od 15 lat specjalizuje się w analizie danych biomedycznych oraz w tworzeniu systemów telemedycznych wspierających diagnostykę i monitoring stanu zdrowia pacjenta. W 2005 roku uzyskał doktorat w zakresie nauk technicznych w dyscyplinie Automatyka i Robotyka. Efekty swoich prac naukowych zamieścił w ponad 50 publikacjach prezentowanych na międzynarodowych konferencjach. Specjalizuje się w szeroko rozumianych procesach digital transformation m.in. w obszarze zdrowia, jak również w zaawansowanej analizie danych opartej o narzędzia klasy Big Data i Machine Learning.MedTrends Forum
05.12.2019 r.

Śląskie Centrum Chorób Serca,

bud. B, Aula Prof. Z.Religii, II p.,
ul. M. C. Skłodowskiej 9,
41-800 Zabrze,

Dane kontaktowe

Dane organizatora:


Śląski Park Technologii Medycznych
Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10c

41-800 Zabrze

tel: 32 70 50 305
email: biuro@medtrends.pl

Biuro konferencji:


Magdalena Śpiewak

tel. 734 736 695
email: biuro@medtrends.pl

Koordynator ds. Współpracy Naukowej i Partnerstwa MT:


Joanna Zembala-John

tel. 600 255 343

email: j.zembala-john@medtrends.pl

Koordynator ds. Współpracy ze Sponsorami:


Barbara Magdziorz

tel. 508 225 238

Sledź nas na: