Teresa Dukiet-Nagórska

Prof. zw. nauk prawnych, laureatka prestiżowej nagrody „Państwa i Prawa” za habilitację, autorka wielu prac z zakresu prawa karnego materialnego i prawa medycznego – w tym monografii „Autonomia pacjenta a prawo karne”. Do września 2017 roku była wieloletnim kierownikiem Katedry Prawa Karnego i Kryminologii Uniwersytetu Śląskiego, jest redaktorem naukowym III tomu „Systemu Prawa Medycznego” (przewidziany do druku w 2018 r.).MedTrends Forum
05.12.2019 r.

Śląskie Centrum Chorób Serca,

bud. B, Aula Prof. Z.Religii, II p.,
ul. M. C. Skłodowskiej 9,
41-800 Zabrze,

Dane kontaktowe

Dane organizatora:


Śląski Park Technologii Medycznych
Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10c

41-800 Zabrze

tel: 32 70 50 305
email: biuro@medtrends.pl

Biuro konferencji:


Magdalena Śpiewak

tel. 734 736 695
email: biuro@medtrends.pl

Koordynator ds. Współpracy Naukowej i Partnerstwa MT:


Joanna Zembala-John

tel. 600 255 343

email: j.zembala-john@medtrends.pl

Koordynator ds. Współpracy ze Sponsorami:


Barbara Magdziorz

tel. 508 225 238

Sledź nas na: