Michał Krzesiak

Michał Krzesiak od 2003 roku zarządza projektami informatycznymi i wdraża nowe rozwiązania dla klientów firmy 3SOFT S.A. oraz pełni funkcję Członka Zarządu. Odpowiedzialny za realizację projektów i bieżącą działalność operacyjną spółki. Perfekcjonista. Obecnie kierownik IT projektu „Personalizacji leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci w Polsce PersonALL” realizowanego w ramach programu Strategmed III NCBiR. Wcześniej realizował projekty m.in. dla elektrowni atomowej w ramach współpracy z Ahlberg Cameras. Pasjonat technologii big data, zajmował się jej wdrażaniem w ING Bank Śląski. W wolnych chwilach czyta powieści historyczne lub słucha ich, jadąc samochodem. Wierzy w tezę , że „komputery są dla ludzi, a nie odwrotnie”.MedTrends Forum
05.12.2019 r.

Śląskie Centrum Chorób Serca,

bud. B, Aula Prof. Z.Religii, II p.,
ul. M. C. Skłodowskiej 9,
41-800 Zabrze,

Dane kontaktowe

Dane organizatora:


Śląski Park Technologii Medycznych
Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10c

41-800 Zabrze

tel: 32 70 50 305
email: biuro@medtrends.pl

Biuro konferencji:


Magdalena Śpiewak

tel. 734 736 695
email: biuro@medtrends.pl

Koordynator ds. Współpracy Naukowej i Partnerstwa MT:


Joanna Zembala-John

tel. 600 255 343

email: j.zembala-john@medtrends.pl

Koordynator ds. Współpracy ze Sponsorami:


Barbara Magdziorz

tel. 508 225 238

Sledź nas na: