Natalia Żylinska-Puta

Absolwentka Politechniki Gdańskiej. Karierę zawodowa rozpoczęła w 2010 r. w Ministerstwie Zdrowia w Departamencie Organizacji Ochrony Zdrowia. Od 2014 r. związana z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Od kwietnia 2016 r. oddelegowany ekspert narodowy w Komisji Europejskiej w Dyrekcji Generalnej do spraw Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności (DG SANTE) w Wydziale eZdrowia i Europejskich Sieci Referencyjnych.
Od początku kariery zawodowej odpowiedzialna za tworzenie strategii i polityki krajowej oraz międzynarodowej w zakresie eZdrowia, a następnie za proces wdrażania systemów informatycznych w obszarze zdrowia.
Obecnie w Komisji Europejskiej odpowiedzialna m. in. za wdrożenie systemu eHealth Digital Service Infrastructure, umożliwiającego wymianę danych z eRecepty i Skróconej Historii Choroby Pacjenta pomiędzy 23 krajami europejskimi.MedTrends Forum
05.12.2019 r.

Śląskie Centrum Chorób Serca,

bud. B, Aula Prof. Z.Religii, II p.,
ul. M. C. Skłodowskiej 9,
41-800 Zabrze,

Dane kontaktowe

Dane organizatora:


Śląski Park Technologii Medycznych
Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10c

41-800 Zabrze

tel: 32 70 50 305
email: biuro@medtrends.pl

Biuro konferencji:


Magdalena Śpiewak

tel. 734 736 695
email: biuro@medtrends.pl

Koordynator ds. Współpracy Naukowej i Partnerstwa MT:


Joanna Zembala-John

tel. 600 255 343

email: j.zembala-john@medtrends.pl

Koordynator ds. Współpracy ze Sponsorami:


Barbara Magdziorz

tel. 508 225 238

Sledź nas na: