Joanna Polańska

Prof. dr hab. Inż. Joanna Polańska jest członkiem Komitetu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk oraz kierownikiem Zakładu Analizy Eksploracyjnej Danych działającego w ramach Instytutu Automatyki na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Politechniki Śląskiej. W latach 2001-2003 była pracownikiem naukowym w Baylor College of Medicine, Houston, oraz wizytującym naukowcem w Department of Statistics, Rice University, Houston, USA.

Jej zainteresowania naukowe skupione są wokół technik uczenia maszynowego oraz analiz statystycznych danych biomedycznych: genomiki, proteomiki, obrazowania TK MRJ i molekularnego. Jest również specjalistą z zakresu inżynierii cech oraz modeli epidemiologicznych zapadalności na cukrzyce typu 1.

Jest autorem/współautorem ponad 500 prac naukowych, w tym prawie 100 artykułów w renomowanych czasopismach.

Jest jednym z twórców unikatowego w skali regionu, Górnośląskiego Centrum Obliczeń Naukowych i Inżynierskich, dysponującego zaawansowanym sprzętem umożliwiającym prowadzenie obliczeń dużej mocy w analizach danych biomedycznych.

Wypromowała 4 doktorów, jest promotorem w 11 trwających przewodach doktorskich oraz sprawuje opiekę nad 9 studentami studiującymi według indywidualnego programu studiów.

Prowadzi intensywną współpracę międzynarodową w tym z: Yale School of Medicine, Public Health England, Karolinska Institute Sztokholm, DKFZ Heidelberg, Helmholtz Institute Monachium, CEA Grenoble, Fudan University China oraz krajową z Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach, Śląskim Uniwersytetem Medycznym i Gdańskim Uniwersytetem Medycznym.

Jest laureatem wielu stypendiów, wyróżnień oraz nagród w tym Śląskiej Nagrody Naukowej 2017 w dziedzinie nauk o życiu.MedTrends Forum
05.12.2019 r.

Śląskie Centrum Chorób Serca,

bud. B, Aula Prof. Z.Religii, II p.,
ul. M. C. Skłodowskiej 9,
41-800 Zabrze,

Dane kontaktowe

Dane organizatora:


Śląski Park Technologii Medycznych
Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10c

41-800 Zabrze

tel: 32 70 50 305
email: biuro@medtrends.pl

Biuro konferencji:


Magdalena Śpiewak

tel. 734 736 695
email: biuro@medtrends.pl

Koordynator ds. Współpracy Naukowej i Partnerstwa MT:


Joanna Zembala-John

tel. 600 255 343

email: j.zembala-john@medtrends.pl

Koordynator ds. Współpracy ze Sponsorami:


Barbara Magdziorz

tel. 508 225 238

Sledź nas na: