dr Zbigniew Dokurno

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na Wydziale Zarządzania i Informatyki, zatrudniony od 2000 r. w Instytucie Ekonomii, od 2009 r. adiunkt – doktor nauk ekonomicznych, w zakresie ekonomii, na podstawie dysertacji: Teoria endogenicznego wzrostu gospodarczego – próba systematyzacji i krytycznej analizy, wyróżnionej w 2010 r. w Konkursie Prezesa NBP na najlepsze prace magisterskie, doktorskie i habilitacyjne z dziedziny ekonomii oraz w Konkursie im. Prof. W. Wilczyńskiego Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na najlepszą pracę doktorską z zakresu teorii ekonomii.
W 2011 r. ukończył na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu podoktorskie studia Menadżer Projektów Badawczych. W 2012 r. powołany na dyrektora Centrum Doskonałości dla Zrównoważonego Rozwoju przy UE we Wrocławiu. Stypendysta MNiSW w programie TOP 500 Innovators (staż w Cambridge – Oxford University 07-09/2015 r.). Stażysta w Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim – der Forschungsabteilung Umwelt- und Ressourcenökonomik, Umweltmanagement oraz der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster – Lehrstuhl für Mikroökonomik, insb. Energie- und Ressourcenökonomik (11/2014-02/2015).
W okresie 2010-2016 kierownik i współwykonawca ośmiu grantów krajowych/ międzynarodowych MNiSW -NCN-NCBiR – EFS- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – Wrocławskiego Centrum Akademickiego przy Urzędzie Miejskim Wrocławia. Autor/ współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych w języku polskim i angielskim m.in. w czasopismach „Ekonomista”, „Gospodarka Narodowa”, z zakresu: makroekonomii, teorii kapitału ludzkiego, ekonomii ekologicznej, zrównoważonego rozwoju, ekonomii środowiska i zasobów naturalnych oraz metodologii nauk. Dodatkowo autor/ współautor 8 monografii, 2 podręczników, w tym monografii habilitacyjnej „Modelowanie kapitału ludzkiego w gospodarce opartej na wiedzy” (PWN 2017). Członek European Economic Association, Royal Economic Society, International Society for Ecological Economics, European Society for Ecological Economics oraz Stowarzyszenia TOP 500 Innovators. Członek Rady NCBiR (kadencja 2014-2018), przewodniczący Komisji ds. Finansów Rady NCBiR. Od 2016 r., ekspert w Międzyresortowym Zespole ds. Innowacyjności przy Radzie ds. Innowacyjności Rządu RP.MedTrends Forum
05.12.2019 r.

Śląskie Centrum Chorób Serca,

bud. B, Aula Prof. Z.Religii, II p.,
ul. M. C. Skłodowskiej 9,
41-800 Zabrze,

Dane kontaktowe

Dane organizatora:


Śląski Park Technologii Medycznych
Kardio-Med Silesia Sp. z o.o.

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10c

41-800 Zabrze

tel: 32 70 50 305
email: biuro@medtrends.pl

Biuro konferencji:


Magdalena Śpiewak

tel. 734 736 695
email: biuro@medtrends.pl

Koordynator ds. Współpracy Naukowej i Partnerstwa MT:


Joanna Zembala-John

tel. 600 255 343

email: j.zembala-john@medtrends.pl

Koordynator ds. Współpracy ze Sponsorami:


Barbara Magdziorz

tel. 508 225 238

Sledź nas na: